NOVOSTI

UPISI – Četverogodišnji program za osobni razvoj i psihoterapijski rad 2021.

UPISI – Četverogodišnji program za osobni razvoj i psihoterapijski rad 2021.

CIR je jedini akreditirani trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju u Hrvatskoj i regiji od EABP-a ( Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju), čijom akreditacijom zadovoljava sve europske i hrvatske psihoterapijske trening standarde

Objavljujemo početak upisa za novu generaciju polaznika 2021.
Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik, Beograd, Budimpešta

Četverogodišnja edukacija osobnog razvoja i integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije po metodi Integrative Core Dynamics:

Četverogodišnji program osobnog razvoja i integrativne tjelesne psihoterapije namijenjen je svim punoljetnim odraslim osobama, bez obzira na prethodno obrazovanje, koje su zainteresirane za vlastiti osobni razvoj.
Ovaj program vodimo uz kontinuirano usavršavanje od 2003. godine i prvi je program integrativne tjelesne psihoterapije u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.
Osobama zainteresiranima za istraživanje sebe nudi siguran prostor, stručno vodstvo i podršku za otkrivanje dubljih slojeva psihe i razrješenje negativnih obrazaca unutar sebe na tjelesnoj, emocionalnoj, voljnoj, mentalnoj i duhovnoj razini.

Ovom edukacijom polaznici stječu praktično znanje:

  • Kako da iscijele bol koja stvara osjećaj nepovezanosti, nezadovoljstva ili besmisla te im vraća osjećaj cjelovitosti i sposobnosti da kreiraju i žive život kakav su oduvijek željeli.
  • Kako da se stabilno povežu s vlastitim osjećajem sigurnosti te iz takve psihofizičke ukorijenjenosti grade bolji odnos sa sobom i bližnjima te vlastitim životnim i poslovnim ciljevima.
  • Kako da brinu o vlastitom zdravlju kroz praktične vještine psihofizičke samoregulacije.
  • Kako da svladaju osnovne vještine integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije.


Bez obzira upisuju li ovaj program kao oblik stručnog usavršavanja nakon studija ili im je ovo prva edukacija u ovom području, polaznike se podržava u primjeni stečenih znanja za vlastiti osobni razvoj.


– Nakon završetka svih dijelova četverogodišnjeg programa, polaznici stječu diplomu praktičara integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije Integrative Core Dynamics (Integrativne sržne dinamike). Po završetku Postdiplomskog programa u trajanju od 1,5 god. polaznici stječu diplomu terapeuta.

Završenom edukacijom pri CIR-u, svi koji se žele baviti psihoterapijskim savjetovanjem mogu postati psihoterapeuti sukladno propisanim kriterijima hrvatskog zakona o djelatnosti psihoterapije. https://www.zakon.hr/z/1045/Zakon-o-djelatnosti-psihoterapije

Stoga sve generacije koje završe školovanje pri CIR-u, 4 + 1,5 god., od ove godine 2021. pa na dalje, će biti automatski priznate od Hrvatske komore psihoterapeuta.

– Kroz četverogodišnji program polaznike upoznajemo s cjelovitim pregledom vodećih progresivnih, tjelesno orijentiranih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive.
Za razliku od formalnog obrazovnog sustava, naš program je orijentiran na tehnike učenja koje se temelje na vlastitom iskustvu pa je stoga i teorijski dio nastave redovno popraćen praktičnim vježbama.

– Takvom tehnikom učenja pristupamo svakom pojedinom polazniku individualno te je naglasak edukacije stavljen na individualnu i osobnu primjenu stečenih znanja. To ujedno znači da su tehnike učenja osim na mentalno, orijentirane i na emocionalno i tjelesno učenje.

***Dodatne informacije i prijavnicu za Četverogodišnji program osobnog razvoja i integrativne tjelesne psihoterapije možete pronaći na sljedećem linku: http://www.cir.hr/program-za-osobni-razvoj/


***PRIJAVITI SE MOŽETE NA cir@cir.hr


Pregled programa:

A) Psihodinamika – Razvojne traume, rad sa unutrašnjim slikama, obiteljska terapija
Teorija vezivanja
Rani razvoj djeteta
Psihotrauma
Obiteljske konstelacije
Integrativna analiza snova – Jungijanske osnove

B) Psihodinamika – Tjelesno orijentirani terapijski rad
Integrativne Core Dynamics – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom
Karakterne obrane – neorajhijanska Core energetika
Segmenti po Reichu
Tijelo i psihodinamika – međuodnos
Tehnike disanja i trauma i transcendencija
Terapija plesom i pokretom

C) Transpersonalna i intgralna psihologija – Duhovnost
Tijelo, energija i svjesnost – međuodnos
Tehnike disanja integracija sržne osobnosti i vanjske osobnosti
Duhovna psihologija po Pathworku
Maska, Niže Ja, Više Ja
Ego i esencija
Wilberova mapa svijesti – teorije ljudske svijesti
Integrativna duhovnost
Energetska tijela i svjesnost


Unutar metodologije rada program se izvodi kroz metode tjelesno-orijentirane terapije to jest individualni i grupni procesni rad. Uz teorijski aspekt, program se temelji na osobnom iskustvu polaznika.

Izvedba programa:
Nastava se izvodi kao četverogodišnji program u kojemu svaka godina prati akademsku godinu i traje 4 modula, to jest četverogodišnji program traje ukupno 16 tjedana.
Svaki modul traje 5 dana (subota-srijeda) sa razmakom od dva mjeseca. Polaznici koji upisuju smjer Psihoterapijski rad imaju priliku po završetku četverogodišnjeg školovanja, nastaviti dalje i upisati Postdiplomski program u trajanju od 1,5 godinu nakon kojeg stječu status terapeuta (psihoterapeuta). U protivnom, nakon završene četiri godine imaju status praktičara.


Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i rad s mentorima u obliku zadaća te minimalno 12 individualnih terapija sa terapeutom koji radi po metodama CIRa (ukupno 48 individualnih terapija za cijelo vrijeme trajanja programa) za polaznike koji upisuju program za Osobni razvoj.

Za polaznike koji upisuju program psihoterapijski rad je potrebno 20 individualnih terapija godišnje (ukupno 80 individualnih terapija za cijelo vrijeme trajanja četverogodišnjeg programa).

Treća i četvrta godina uz individualne terapije uključuju i 8 termina prakse terapijskog rada te 6 individualnih supervizija godišnje (ukupno 12 individualnih supervizija za cijelo vrijeme trajanja programa).

Uz navedeno, unutar četverogodišnjeg programa polaznici su obvezni odslušati 30 sati anatomije ukoliko se žele baviti terapijskim radom.
*ukoliko je polaznik četverogodišnjeg programa medicinske struke, nastava anatomije u sklopu programa nije potrebna.

ZA DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU I PRIJAVE MOŽETE SE JAVITI NA cir@cir.hr

**********
Centar za integrativni razvoj organizirana je platforma koja se bavi područjem osobnog razvoja prvenstveno kroz prvu školu integrativne psihoterapije i duhovnosti u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe. CIR je jedini akreditirani trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju u Hrvatskoj i regiji od EABP-a ( Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju), čijom akreditacijom zadovoljava sve europske i hrvatske psihoterapijske trening standarde.


Uz školu, CIR se osobnim razvojem bavi i kroz različita predavanja, radionice i edukacije.
Nastao je kao manifestacija dugogodišnjeg rada u području osobnog razvoja dvojice osnivača – Lasla Pintera i Tomislava Senečića – koji su objedinili svoja iskustva stečena na međunarodnim edukacijama i razvili vlastitu integrativnu metodu.

Centralni dio našeg djelovanja je četverogodišnja škola psihodinamike i duhovnosti u Zagrebu, Splitu, Budimpešti, Beogradu i Rijeci.

Vizija koju pratimo vlastitom namjerom i djelovanjem uključuje permanentno razvijanje i nadograđivanje edukacijskog sustava koji smo izgradili.

Naša škola, to jest četverogodišnja edukacija, jezgra je našeg edukativnog rada koja se bavi teorijskim i iskustvenim pristupom osobnom razvoju te terapijskim radom u profesionalnom smislu ili integracijom vještina terapijskog rada u druge poslove i vještine.

U metodologiju rada uključena su područja; Tjelesno orijentirane psihoterapije, Klinička psihologija (rani razvoj djeteta), rad i znanja o psihotraumi, dubinska analiza snova po C. G. Jungu.
Duhovni aspekt obuhvaća učenja Pathworka (duhovne psihologije) i teorija ljudske svijesti (K. Wilber).
**********
Centar za integrativni razvoj punopravni je član EABP-a – Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu terapiju, te SPUH-a – Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i priznati europski trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju po modalitetu ICD.

Dodatne informacije i prijavnicu za Program za osobni razvoj i terapijski rad možete pronaći na sljedećem linku:
http://www.cir.hr/program-za-osobni-razvoj/