VIDEO SNIMKA ONLINE PREDAVANJA – Tomislav Senečić – Seksualnost u psihoterapiji – 21.04.2022.

 
VIDEO SNIMKA ONLINE PREDAVANJA

 

„Seksualnost u psihoterapiji”
Predavač: Tomislav Senečić EABP, ECP
Centar Za integrativni razvoj
Četvrtak, 21.04.2022., u 18h – online

 

Dragi pratitelji, 

u sklopu ciklusa „Tijelo u psihoterapiji”, Centar za integrativni razvoj poziva vas na još jedno online predavanje pod nazivom „Seksualnost u psihoterapiji”.  

Još od samih početaka psihoanalize i psihoterapije, Freudove teorije libida; kasnije Reichove seksualne ekonomije, seksualnost zauzima veliki prostor u smislu razumijevanja naše unutarnje dinamike, posebno u objašnjenju nastanka neuroze.

To najviše možemo zahvaliti doprinosu Sigmunda Freuda i njegovoj teoriji nagona. U procesu prilagodbe djeteta na društvo, koje je u ranim fazama svog razvoja više biološko, nagonsko biće, dijete često dobiva poruku da se mora odreći dijela sebe kako bi zadržao roditeljsku ljubav.

U tom procesu adaptacije, najčešće se odričemo nagonskog dijela, seksualnosti – erosa i agresije – Thanatosa. U nama se kreira unutarnji sukob između Ega i Superega te potisnutih nagonskih dijelova koje još nazivamo Idom. U samom središtu sukoba nastaje neuroza. Javlja se strah od naših bazičnih nagona, posebno seksualnosti. Uslijed potiskivanja mi više ni ne znamo tko smo vezano za naš seksualni identitet.  

Na ovom predavanju Centra za integrativni razvoj vidjet ćemo koje su sve posljedice potiskivanja naših nagona vezano za naš psiho-seksualni razvoj.
Također ćemo imati priliku saznati kako dolazi do iskrivljenja naše prirode seksualnog nagona i kako se to kasnije manifestira u našem životu.

Posebno zanimljivo bit će vidjeti dublju psihološku ulogu seksualnih fantazija u pokušaju iscjeljenja naših trauma. Pokušat ćemo objasniti kako u okviru psihoterapije možemo ponovo uspostaviti kontakt sa svojim potisnutim nagonima i kako protječe proces integracije seksualnosti.
Tjelesna psihoterapija posvećuje veliku pažnju ovoj problematici, a seksualnost je u samom korijenu nastanka ovog psihoterapijskog modaliteta.

Njezin začetnik Wilhelm Reich dao je ogroman doprinos razumijevanju ljudske seksualnosti posebno vezane za psihoterapijski proces, smatrajući da unutar psihoterapije u procesu iscjeljenja seksualna energija ima veliku ulogu. 

Na ovom uzbudljivom i vjerujemo korisnom predavanju Centra za integrativni razvoj, imat ćete priliku dublje zaroniti u područje psihoterapije i seksualnosti te vidjeti da postoji siguran način i alati za rad na ovoj problematici.

Predavač: Tomislav Senečić EABP,ECP
Centar Za integrativni razvoj
******Četvrtak 21.4.2022., u 18h – online
******Prijave su obavezne: