UPISI

OTVORENO PREDAVANJE: RAZUM I(LI) EMOCIJE, RIJEKA, 28.09.2019.

OTVORENO PREDAVANJE: RAZUM I(LI) EMOCIJE, RIJEKA, 28.09.2019.

OTVORENO PREDAVANJE: RAZUM I(LI) EMOCIJE

Datum: 28.9.2019.
Vrijeme: 19:00-20:00
Lokacija: Češki dom, Ćićarijska 20

Voditelji: Jane Kramar i Helena Hajdin, voditeljice centra za integrativni razvoj Rijeka, integrativni tjelesno orijentirani terapeuti

Predavanje je besplatno.

“Imaj dovoljno pameti da procijeniš što je najbolje za tebe i dovoljno srca da razumiješ da li je to ono što ti želiš! Razum i emocije možemo balansirati i biti cjeloviti, a ne odbacivati jedno ili drugo ovisno o potrebi i situaciji.”
Još od osvita naše vrste, ljudska su se bića u svakom vremenu i na svakom mjestu hrvala sa neposlušnim emocijama, čije je ponašanje nepredvidivo i zbunjujuće. Prvi liječnik zapadnog svijeta Hipokrat, ustvrdio je 450. godine prije Krista da emocije nastaju u mozgu. Imao je pravo – no u slijedećih dvije tisuće i petsto godina medicina nije uspjela ništa novo ponuditi o pojedinostima emocionalnog života. Pitanjima emocija bavile su se jedino umjetnosti : književnost glazba, poezija, slikarstvo, kiparstvo, ples… Sve dosad.
Tradiocionalna viđenja uma je da su emocije zaostatak iz divlje prošlosti čovječanstva, te da intelektualno obuzdavanje emocija predstavlja triumf civilizacije. Iz toga proizlazi zaključak: emocionalna zrelost sinonim je za emocionalnu suzdržanost.

Da biste se bolje osjećali, nadmudrite svoje tvrdoglave i neposlušne emocije, nadradstite ih. Tako nalaže neko pravilo.
Poznato, je li?

Ali ne uspijevamo, na svu sreću!!!

 

Kako je Hipokrat i ustvrdio, da emocije nastaju u mozgu, objasnit cemo vezu između mozga, tijela i emocija. Proći ćemo kroz osnovnu strukturu mozga koje ćete nakon ovog interaktivnog predavanja nositi sa sobom u džepu 😉 da vam pomogne osvjestiti vaše emocije i što sada s njima, da vam postanu saveznici a ne neprijatelji. Kako razum i emocije možemo balansirati i biti cjeloviti, a ne odbacivati jedno ili drugo ovisno o potrebi i situaciji.
Kako smo spomenuli emocije, mozak, red je da se malo dotaknemo i tijela. Na ovom interaktivnom predavanju moći ćete osjetiti i osvijestiti, gdje su emocije blokirane u tijelu i što nam čine. Usmjeriti ćemo se i na otkrivanju mišićnih napetosti u tijelu koji su fizički odraz emocionalnog konflikta osobe.

Baš kao što se starost drveta može odrediti brojanjem godova na panju, tako se može utvrditi osobna povijest promatrajući tijelo. Može se locirati napetost i  i blokirana energija. Ove blokade, spriječavaju ljude da uživaju pun potencijal života.

Potrebna je prijava zbog ograničenog broja mjesta na rijeka@cir.hr
*****
UPISI U  CIR PROGRAM ZA OSOBNI RAZVOJ I TERAPIJSKI RAD U RIJECI SU OTVORENI!!!

Poslije predavanja možete dobiti više informacija o detaljima samog programa.

Dodatne informacije: 091 5894288 Helena Hajdin, 091 9255455 Jane Kramar