PREDAVANJE

OTVORENO PREDAVANJE: LJUBAV PREMA SEBI, KAO OSNOVA LJUBAVI PREMA DRUGIMA, DUBROVNIK, 18.10.2019.

OTVORENO PREDAVANJE: LJUBAV PREMA SEBI, KAO OSNOVA LJUBAVI PREMA DRUGIMA, DUBROVNIK, 18.10.2019.

Otvoreno predavanje: Ljubav prema sebi, kao osnova ljubavi prema drugima

18.10.2019. Petak 17:30h
Narodna čitaonica Saloča od zrcala
Ul. Od Puča 6, Dubrovnik

Predavač: Laszlo Pinter

 

Ljubav prema sebi, kao osnova ljubavi prema drugima

Na predavanju ćemo korak po korak proći sve etape građenja zdrave ljubavi spram sebe.

Od njenog korijena koji možemo naći već u periodu našeg fetalnog razvoja, kada je taj proces izvan naše svijesne kontrole i ovisan je o osjećajnim stanjima naše majke koja nas je u svom tijelu nosila. Nadalje koji uticaj na osjećaje spram sebe i drugih ima iskustvo rođenja i vrsta dobrodošlice i kontakta sa majkom i drugima. Kako iskustvo vezivanja i kontakta sa drugima nadalje formira taj osjećaj sebe i drugih kroz prve mjesece i godine života. Također ćemo govoriti i o uticaju socijalizacije u vrtiću i školi na formiranje osjećaja ljubavi spram sebe. Mapirat ćemo najvažnije prepreke na koje nailazimo pri sazriješavanju osjećajnog odnosa spram sebe i drugih i izložiti praktične načine pomoći i samopomoći koje u našim edukacijama koristimo u izgradnji zdravog osjećaja ljubavi spram sebe i drugih.

Pozivamo sve zainteresiran da nam se pridruže na predavanju.

Teme predavanja:

– Zašto je nemoguće voljeti druge, ako ne volimo sebe, odnosno zašto žrtvovanje za druge nije ljubav, te zbog toga neizbježno vodi u nezadovoljstvo.

– Zašto je zdrava ljubav prema sebi osnova zdrave ljubavi prema drugima.

– Kako se u prvim mjesecima našeg života rađa “srž našeg ja”, baza našeg zdravog osjećaja sebe, odnosno “korijen” naše kasnije osobnosti.

– Važnost majčina lica, tijela i glasa pri rađanju “sržnog ja”.

 

Ova tema je ujedno i najava otvaranja škole Centar za Integrativni Razvoj – Dubrovnik, kao prve generacije koja kreće u 11. mjesecu 2019.

Stoga dođite, i upoznajte dio tima koji će predavati u Dubrovniku, saznajte o načinu našeg rada i edukacije i pitajte nas što vas zanima.

Na ovu temu će se održati i radionica u subotu 19.10.2019. koju vodi Laszlo Pinter – suosnivač škole CIR i asistirati Olivera Drutter kao asistent- predavač.

Dobrodošli!

 

Za više informacija obratite se Oliveri Drutter na: e-mial: oledrutter@yahoo.com, mob: 091 586 8107