Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Na snazi od 15. listopada 2021.

 

LaTom Integration d.o.o

Informacija o Politici zaštite osobnih podataka polaznika edukacije

 

 

 

 1. Uvod

U našem društvu ozbiljno pristupamo osobnim podacima polaznika eudkacije koje organiziramo te smo predani njihovoj obradi i zaštiti u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka i odredbama Opće uredbe EU 2016/679. Svrha ove Informacije o Politici o zaštiti privatnosti („Politika o privatnosti“) jest pružiti informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo, o tome kako ih obrađujemo i kako s njima postupamo te prema kojem dopuštenom temelju.

 

 1. Tko je voditelj obrade podataka?

Voditelj obrade podataka, u skladu s Općom uredbom EU 2016/679 i primjenjivim propisima, jest LaTom Integration d.o.o., Gundulićeva 19, Zagreb, OIB: 33178629513. Sve upite vezane za obradu osobnih podataka možete uputiti putem sljedeće adrese elektroničke pošte: dpo@cir.hr

 

 1. Što je obuhvaćeno ovom Politikom o privatnosti?

Ova se Politika o privatnosti odnosi na sve polaznike svih edukacija koje organiziramo.

 

 1. Koje osobne podatke prikupljamo o vama?

Moguće je da je Društvo, prije ili tijekom ugovora, prikupilo ili će prikupiti podatke o vama.

 

Takve podatke nazivamo „osobnim podacima“, a uključuju, primjerice:

 

(a)  osobne informacije: ime i prezime, nacionalni osobni identifikacijski broj, podatke za kontakt (adresa elektroničke pošte, brojevi telefona, adresa stanovanja), dob i datum rođenja.

 

 1. Kako upotrebljavamo vaše osobne podatke?

Osobni će se podaci obrađivati u skladu s važećim zakonom u sljedeće svrhe:

 1. za izvršenje obveza iz ugovora o pružanju usluga edukacije: moramo znati osnovne podatke o Vama kao drugoj ugovornoj strani.
 2. za redovnu komunikaciju i za komunikaciju u slučajevima nužde.
 3. 3. radi osiguranja vaše sigurnosti i zdravlja te sigurnosti drugih polaznika programa.

 

 1. Na kojim pravnim temeljima obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhe ispunjavanja uzajamnih obveza iz Ugovora o pružanju usluge edukacije. Stoga je nužno dostaviti osobne podatke koji se odnose na izvršenje tog ugovora sklopljenog između nas i Vas. Bez dostave i obrade tih osobnih podataka, nije moguće izvršiti ugovor koji je sklopljen između nas i vas.

 

Obrada vaših osobnih podataka temelji se na sljedećem:

 

Obrada je nužna za izvršenje ugovora – radi izvršenja svojih obveza iz ugovora kojeLaTom Integration d.o.o sklapa s vama koji se osobito odnose na izvršenje usluga edukacije, nužno je potrebno obraditi vaše osobne podatke (primjerice bez obrade istih ne bismo mogli izvršiti svoje obveze), a sve u granicama i opsegu koji su uravnoteženi s  pravima i interesima relevantnih ispitanika te načelom  minimizacije. U tu svrhu prikupljamo podatke o vašem imenu, prezimenu, OIB-u, adresi te datumu rođenja, kao i kontakt informacije.

ali i;

 

legitimnim interesima i legitimnom svrhom LaTom Integration-a d.o.o. Bez prikupljanja navedenih podataka LaTom Integration d.o.o nije u mogućnosti ostvariti svoj legitimni interes koji proizlazi iz njegova statusa izvršitelja usluge niti može osigurati vašu niti sigurnost ostalih polaznika. Obrada se provodi u skladu s našim legitimnim interesom koji adekvatno uravnotežuje naše interese za osiguranjem odgovarajuće razine informacija radi izvršenja svih naših obveza; a sve u granicama i opsegu koji su uravnoteženi s  pravima i interesima relevantnih ispitanika te načelom minimizacije.

 

 1. Kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaši se osobni podaci obrađuju u papirnatom obliku, automatiziranim ili elektronskim sredstvima, uključujući poštu ili elektroničku poštu, fiksnu i mobilnu telefoniju ili faks, te su zaštićeni razumnim sigurnosnim mjerama. U tom kontekstu poduzimamo odgovarajuće administrativne, tehničke, fizičke mjere i mjere povezane s osobljem kako bismo vaše osobne podatke zaštitili od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog korištenja, uništenja, gubitka, izmjene, otkrivanja, stjecanja ili pristupa. To uključuje i obvezu da davatelji usluga koriste odgovarajuće mjere zaštite privatnosti i sigurnosti osobnih podataka. U stvarnosti to znači da su podaci koje čuvamo u elektronskom obliku zaštićeni na način da su kompjutori/tvrdi diskovi dostupni samo ovlaštenim osobama te ujedno i kriptirani, odnosno zaštićeni lozinkama i za ulogiranje u računalo i za ulaz u program. Dio podataka koje čuvamo u papirnatom obliku nalaze se u zaključanim prostorijama Društva.

 

 1. Tko može pristupiti vašim osobnim podacima?

Pristup vašim osobnim podacima unutar društva LaTom Integration d.o.o ograničen je na isključivo osobe koje „trebaju znati“ za gore navedene svrhe obrade. To, osim naših djelatnika, može uključivati učitelje te djelatnike našeg knjigovodstvenog servisa – isključivo osnovni podaci: ime, prezime, OIB, adresa, e-mail, broj telefona). Kao što je rečeno, možemo transferirati vaše osnovne osobne podatke (ime, prezime, OIB, adresa) drugim (pod)izvršiteljima obrade koje će iste obrađivati u naše ime i za naš račun, a za ostvarivanje dopuštene svrhe, kako je navedeno u ovoj Informaciji. Možete zatražiti popis izvršitelja obrade podataka kako je opisano u Odjeljku 10. ove Politike o privatnosti. Kada radimo sa neovisnim pružateljima usluga, privremenim zaposlenicima ili partnerima koji nisu naši izvršitelji obrade (jer nisu pod našim nadzorom), a potrebno je razmijeniti osobne podatke, tada sklapamo ugovore o povjerljivosti.

 

 1. Prodljeđuju li se vaši osobni podaci?

Ne prosljeđujemo podatke trećim osobama na bilo koji način, osim ako imamo pravnu obavezu proslijediti podatke (npr. Porezna uprava koja ima pravo izvršiti nadzor nad našim knjigovodstvenim ispravama) ili ako imamo s našim suradnicima sklopljen ugovor o obradi radi održavanja naših informatičkih sustava i internetske stranice.

 

 1. Koja su vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke?

Vaša su prava sljedeća:

 1. Prava na transparentne informacije i pristup, što znači da imate pravo primiti informacije o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, da im pristupite.
 2. Prava na ispravak i brisanje, što znači da imate pravo zatražiti i ostvariti ispravak vaših neispravnih i/ili nepotpunih osobnih podataka, kao i zatražiti brisanje vaših osobnih podataka ako je zahtjev zakonit.
 3. Pravo na ograničavanje obrade ili prigovor na obradu, što znači da imate pravo zatražiti ograničenje ili suspenziju obrade ako je zahtjev zakonit.
 4. Pravo na prenosivost, što znači da imate pravo zatražiti i primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, kao i pravo na prijenos vaših osobnih podataka drugim odgovornim osobama, ako je zahtjev zakonit.
 5. Pravo na povlačenje privole, što znači da imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka ili na povlačenje privole koju ste dali, ako je zahtjev zakonit.
 6. Pravo na podnošenje prigovora u slučaju nezakonite obrade podataka.

 

Svoj zahtjev u svakom trenutku možete poslati ili alternativno predati bilo kakav zahtjev/prigovor na ovu Politiku o privatnosti putem elektroničke pošte dpo@cir.hr a mi ćemo odgovoriti u roku od 30 dana.

 

 1. Razdoblje zadržavanja koje se primjenjuje na vaše osobne podatke

Vaši će se osobni podaci zadržati tijekom razdoblja koje je strogo potrebno i minimalno za ispunjenje gore navedenih dopuštenih svrha i dopuštenih temelja obrade. Međutim, Društvo može nastaviti s čuvanjem tih podataka tijekom dužeg razdoblja, to jest trajno kako bi bio u mogućnosti na vaš zahtjev potvrditi vašu edukaciju i podatke o edukaciji – osim u slučaju da želite brisanje tih podataka, ćemu ćemo udovoljiti.

 

 1. Vaše obveze

Osigurajte da su vaši osobni podaci ažurni i obavijestite nas u slučaju bilo kakvih značajnih promjena vaših osobnih podataka.

 

 1. Promjene obavijesti

U slučaju promjena Pravila privatnosti objavit ćemo promjenu na našoj internetskoj stranici.

 

 1. Informacije o obradi podataka

Zaključno ističemo da nam se u svakom trenutku možete obratiti vezano za pitanje vaših osobnih podataka koje obrađujemo te ćemo promptno udovoljiti svim vašim legitimnim zahtjevima, sve kako je prethodno opisano (npr. sa zahtjevom za pristup vašim podacima, zahtjevom za povlačenje privole, zahtjevom za ispravak, zahtjevom za brisanje, zahtjevom za prenosivost i sl.).

 

Također, ako tijekom postupka edukacije/psihoterapije saznamo za ikakav vaš drugi osobni podatak, on neće biti obrađivan, a u svakom slučaju svako takvo saznanje predstavlja profesionalnu tajnu i ta obveza veže sve naše suradnike.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili drugih prigovora, stojimo na raspolaganju te vas ljubazno pozivamo da nam se odmah javite.

 

Upućujemo vas i na to da o zaštiti osobnih podataka više možete saznati na sljedećoj poveznici: www.azop.hr