RADIONICE

ISKUSTVENA RADIONICA: OSVIJESTI SVOJE VEZIVANJE I MIJENJAJ SVOJU SUDBINU, Dubrovnik, 27.04.2019.

ISKUSTVENA RADIONICA: OSVIJESTI SVOJE VEZIVANJE I MIJENJAJ SVOJU SUDBINU, Dubrovnik, 27.04.2019.

ISKUSTVENA RADIONICA:
OSVIJESTI SVOJE VEZIVANJE I MIJENJAJ SVOJU SUDBINU

27.04.2019., od 9:30 do 14:00 sati
Škola Ivana Gundulića, Ul. Sustjepanska 4, Dubrovnik

Vodi: Laslo Pinter

 

Sigmund Freud je tvrdio da je seksualni nagon naš osnovni životni nagon. John Bowlby je smatrao da je seksualni nagon tek sekundarni, a da je primarni nagon, nagon za vezivanjem. Kasnija psihološka i neurološka istraživanja potvrdila su da je Bowlby bio u pravu.

Nagon za vezivanjem se formirao i razvijao kroz milijune godina i stopljen je s našim nagonom za preživljavanjem. Bez sigurnosti koju nam daje vezivanje za majku (ili osobu koja je zamjenjuje), mi duboko osjećamo da ne možemo preživjeti prve godine života kako bismo dovoljno sazreli da se možemo sami brinuti o sebi. Kao bebe nagonski i osjećajno činimo sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili vezanost za osobu koja brine o nama.

Na radionici ćemo istražiti:

  • na koje načine smo se pokušali vezati
  • na koji način smo se uspjeli vezati
  • kako taj način vezivanja utječe na naše povjerenje u ljude i život
  • kako i zašto naš način vezivanja utiče na našu sudbinu
  • kako stvoriti sigurnu vezanost i kako ta promjena može utjecati na naš život i sudbinu

Pozivamo sve hrabre i zainteresirane da pravovremeno rezervirate svoja mjesta na ovoj zanimljivoj radionici.

Cijena radionice je 250kn.

Za prijave i dodatne informacije možete se javiti na mail oledrutter@yahoo.com ili na mob  091 586 8107 – Olivera Drutter

Radionici prethodi predavanje:  Vezivanje i sudbina, 26.04.2019. od 17:30

Tags: