INTEGRATIVNI OSOBNI RAZVOJ

INTEGRATIVNI OSOBNI RAZVOJ

 

U samoj svrsi našega postojanja postoji prirodna tendencija za rastom i razvojem, kako vanjskim tako i unutarnjim, bez obzira na to jesmo li toga svjesni ili ne. Čeznemo za srećom i za ispunjenjem osobnog životnog sna, a istinsko postizanje toga cilja moguće je jedino kroz osobni razvoj.

 

Odabir načina posezanja za onime za čime čeznemo ovisi o našoj zrelosti. Ako smo u određenom aspektu naše osobnosti nezreli, sam način na koji pokušavamo doći do cilja bit će neiskren ili nepotpun. Samim time, on će nas dovesti do nezadovoljstva, neispunjenja ili boli. S druge strane ako u posezanje za svojim ciljem krećemo s pozitivnom namjerom, svjesni unutarnje motivacije i svjesni izbora svojih koraka na putu, tada je i ispunjenje moguće u svojoj punini.

Naime, ako osoba slijedi svoju pozitivnu namjeru, onda slijedi i princip da čini ono što uistinu voli, a pritom je i sama odgovorna ili razvija odgovornost. Postizanje vlastitog cilja na taj način znači ispunjavanje životnog sna. Istovremeno, pri usmjeravanju sebe prema vlastitom životnom snu moramo proći kroz sazrijevanje, kroz put pokušaja i pogrešaka te kroz istraživanje vlastitih dubina – put osobnog razvoja.

 

Osobni je razvoj sazrijevanje, odrastanje i širenje vlastite samosvijesti. On je ujedno i dvosmjeran – jedan dio osobnog razvoja usmjeren je na postizanje životnog cilja u vanjskome svijetu, a drugi na produbljenje svjesnosti o samome sebi, o svom unutarnjem cilju i vlastitoj nutrini, što uključuje i svijest o vlastitim namjerama, motivacijama, osjećajima te razlozima zašto su oni kod nas upravo takvi.

Osobni razvoj uključuje razvoj našega odnosa prema samome sebi, razvoj naših interpersonalnih odnosa…

Osobni razvoj uključuje razvoj našega odnosa prema samome sebi, razvoj naših interpersonalnih odnosa, to jest razinu kontakta i međuljudskih odnosa, te odnos prema prirodi i cijelom planetu.  Stoga je cilj naše edukacije integrativni osobni razvoj pojedinca, i to u odnosu prema sebi, prema drugima i prema svijetu oko sebe. Ipak, fokus je najvećim dijelom usmjeren na psihološki i duhovni razvoj. Osobni je razvoj stoga integrativan, to jest on pomaže osobi da osvijesti sve važne dijelove svoje osobnosti i da ih međusobno nauči usklađivati kako određeni dijelovi podosobnosti ne bi radili jedni protiv drugih. Naime, svako ljudsko biće psihološki se gledano sastoji od niza dijelova, to jest podosobnosti (odnosno podsvjesnih dijelova našega ega). Vrlo često nismo niti svjesni kako ti dijelovi utječu na naše svjesne reakcije. Upravo nas ta nesvjesnost podosobnosti koja utječe reaktivno dovodi u konflikt ili s okolinom ili s nama samima i to nas čini nesretnima. Kada se podosobnosti harmoniziraju, dobivamo veću sposobnost da upravljamo svojim reakcijama, da ih biramo te da ih svjesno uključujemo u cjelokupnost onoga što jesmo i što živimo. Na taj način biramo zdravije obrasce ponašanja prema sebi i prema drugima, a to pak dovodi do osjećaja unutarnje i vanjske harmonije. Posljedično tome u nama se stvara osjećaj rasterećenja i sreće.

Uključivanje različitih dijelova nas samih stoga se odnosi na integraciju unutar naše osobnosti te razvijanje svijesti o svom vlastitom harmoničnom izboru.

Integrativni razvoj kreće se kroz tri faze sazrijevanja osobnosti – predosobnu, osobnu i nadosobnu. Prva, predosobna faza, tiče se našeg razvoja do treće ili četvrte godine života. Druga, osobna faza, traje cijeli život. Treća, nadosobna faza, rezultat je sposobnosti našega ega – vlastitog osjećaja svega što smatramo da jesmo – da doživi sebe i svijet oko sebe na nebranjen način. To znači da smo sposobni otvoriti sebe izvan vlastite ego-obrane. U određenoj fazi sazrijevanja koju možemo zvati postizanjem integralne samosvijesti takvo stanje postaje trajno stanje svijesti ega. Drugim riječima, naš ego postaje svjestan svoje sposobnosti da se ne brani.

Nadosobna razina razvoja nije vezana za određenu dob, a većini je ljudi dostupna nakon ulaska u odraslost. Prva iskustva ove razine moguća su u svakom periodu ljudskog života.

Stoga se integrativni osobni razvoj odnosi i na razvijanje i dovršavanje svake od navedenih faza, bilo da se radi o stjecanju pozitivnih iskustava koja su u nekim dijelovima predosobne faze izostala, građenju novih dijelova u osobnoj fazi ili pak širenju vlastitog kapaciteta u nadosobnoj. Ujedno, kada svjesno pristupamo samome sebi iz perspektive odrasle osobe, ove su tri faze međuovisne i na putu osobnog razvoja razvijaju se simultano.

Unutar tih triju faza na putu integrativnog osobnog razvoja uz navedeno se razvija i zdrava ljubav prema sebi i drugima. Ona uključuje vlastitu nesavršenost, ranjivost te razvijanje kapaciteta za nošenje s nelagodnim osjećajima. Isto tako, ona uključuje i osjećaj vlastite snage i kreativnosti.

I upravo smo na ovaj način – kroz širenje svijesti o vlastitom kapacitetu za sve što život donosi – zapravo u mogućnosti uistinu doseći osjećaj unutarnjeg ispunjenja, a samim time i ono za čime čeznemo.

 

>> TERAPIJSKI RAD