Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

OSOBNI RAZVOJ

OSOBNI RAZVOJ

OSOBNI RAZVOJ

4 GODINE
4 MODULA PO ŠKOLSKOJ GODINI
UKUPNO 16 MODULA

TERAPIJSKI RAD

TERAPIJSKI RAD

TERAPIJSKI RAD

4 GODINE
4 MODULA PO ŠKOLSKOJ GODINI
UKUPNO 16 MODULA

TERAPEUTSKI TRENING

TERAPEUTSKI TRENING

TERAPEUTSKI TRENING

1,5 GODINA
8 MODULA UKUPNO
RAZINA TERAPUET

KAKO POSTATI PSIHOTERAPEUT?

KAKO POSTATI PSIHOTERAPEUT?

KAKO POSTATI PSIHOTERAPEUT?