FAQ

 1. Zašto se odlučiti za četvorogodišnji program?

 

Za četvorogodišnji program se možete odlučiti da bi pomogli sebi u savladavanju vlastitih emocionalnih konflikata koji vam onemogućuju da konstruktivno savladavate životne prepreke i dolazite do ciljeva koje ste si postavili.

Četvorogodišnji program je teorijskog, a posebice iskustvenog karaktera koji služi za upoznavanje sebe i vlastite psihodinamike. Ona također služi za otvaranje prostora rasta u dijelovima vlastite osobnosti koji tijekom odrastanja nisu dobili potrebnu podršku.

 

 1. Je li potrebna prethodna edukacija?

 

Za četvorogodišnji program nije potrebna posebna prethodna edukacija, ali je potreban interes za istraživanjem sebe te za praćenje teorijskih i iskustvenih aspekata programa.

 

 1. Koja je dobna granica za četvorogodišnji program?

 

Dobna granica je 18 godina te je potrebna procjena zrelosti od strane voditelja.

 

 1. Što očekivati od četvorogodišnjeg programa?

 

Škola pruža upoznavanje vlastitog unutarnjeg emocionalnog svijeta, upoznavanje samog sebe iznutra i razumijevanje uzroka konflikata u međuljudskim odnosima koji proizlaze iz unutarnje emocionalne nezrelosti. Kroz navedene procese slijedi neizbježno sazrijevanje osobnosti.

Naravno, rezultat kroz koji taj osoba postiže ovisi o njezinom davanju u program koji se sastoji od niza iskustvenih vježbi, preispitivanja i opisa vlastitih procesa kroz zadaće, vježbanja određenih terapeutskih i duhovnih tehnika, to jest kroz praćenje nastavnog i izvannastavnog programa.

 

 1. Kako se odlučiti za četvorogodišnji program?

 

Pri odluci za naš program predlažemo da dođete na naša otvorena predavanja, uvodne radionice ili prezentaciju četvorogodišnjeg programa. Uz osobno iskustvo terapijskog procesa, smatramo da je za odluku važano i prepoznavanje osjećaja poziva u vašem srcu.

 

 1. Što pokrivaju troškovi četvorogodišnji program?

 

Troškovi četvorogodišnji program pokrivaju 16 modula (4 godine x 4 modula) te nastavne materijale. Troškovi puta, smještaja, dvorane i hrane nisu uračunati u cijenu programa.

 

 1. Što je potrebno za prijavu?

 

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu koja se nalazi na našem webu i poslati ju na cir@cir.hr. Uz prijavnicu naglasak stavljamo na psihičku stabilnost polaznika.

 

 1. Dobiva li se diploma po završetku četvorogodišnjeg programa?

 

Po završetku četvorogodišnjeg programa dobiva se diploma. Ona je priznanje naše organizacije i stručnog tima da je osoba osposobljena za pomoći sebi i drugima u obliku CIR integrativne tjelesno orijentirane terapije, to jest u obliku pristupa koji podučavamo.

 

 1. Koliko program traje?

 

Program traje četiri godine. Nastavak obrazovanja moguće je nastaviti na dvogodišnjem postdiplomskom programu i/ili na daljnjim usavršavanjima u obliku supervizijskog intenziva, intenziva Nadosobno ili individualnog supervizijskog programa.

 

 1. Što je terapija?

 

Terapija je stručna pomoć terapeuta da kroz vlastitu profesionalnu terapeutsku i osobnu životnu zrelost pomogne drugoj osobi, to jest klijentu da dovrši emocionalno nezrela mjesta u sebi te sazre u osobu koja na odrasli način može voditi svoj život u aspektu u kojem je ranije zapinjala – bilo da se radi o sazrijevanju u unutarnjem aspektu ili onom vanjskom životnom i međuljudskom. U terapiji ujedno smatramo da drugog možemo voditi do sazrijevanja samo do mjere u kojoj smo i sami u tim područjima psihe sazreli.

 

 1. Što očekivati od terapije?

 

U terapijskom procesu može se očekivati rad sa svim emocionalnim aspektima koje klijent osjeća u vlastitom tijelu. U integrativnom terapijskom radu koristimo kontakt, pokret, glas i disanje. Ova četiri aspekta u terapijskom procesu vrlo brzo otvaraju mogućnost da osoba uđe u kontakt s autentičnim dijelom sebe. Osnova terapije što pokazuje i neuroznanost jest stvaranje kontakta u kojemu se osoba doživljava zdravije zrcaljenjem od terapeuta za psihičke procese koji ranije u životu nisu dobili adekvatno i podržavajuće zrcaljenje. Na taj način stvara se novo emocionalno iskustvo koje je vidljivo i na razini neuronskih puteva u mozgu, a osoba doživljava ugodno iskustvo na mjestu prijašnih povreda te tako smanjuje raniji doživljavaj stresa i nelagode u interakciji s drugima.

 

 1. Tko je terapeut CIRa?

 

Terapeut CIRa je osoba koja je završila četvorogodišnji program CIRa te ima odobrenje za rad od voditelja škole.

 

 1. Tko je supervizor CIRa?

 

Supervizori CIRa su terapeuti koji su prošli CIR supervizijsku edukaciju i koji su odobreni od voditelja programa. Naši supervizori imaju najmanje 5 godina terapeutskog iskustva te su u redovitoj susuperviziji s voditeljima programa.Supervizori CIRa navedeni su na listi CIR supervizora.

 

 1. Zašto ići na četvorogodišnji program ako se ne želim se baviti terapijom?

 

Uvjerenje CIRa jest da osoba prvo treba sazreti, to jest osobno se razviti. To uključuje poznavanje svih emocionalnih aspekata i emocionalne psihodinamike koje je osoba bila nesvjesna. Tek tada osoba postaje spremna da postane terapeut. Ako ne želi postati terapeut, razumijevanjem sebe iz terapijske perspektive u svoj život unijeti će zadovoljstvo i užitak.Uz to, osoba koja je sazrela kroz CIRov osobni razvoj prilazit će bilo kojoj profesiji iz pozicije zrele odrasle, osobe a sve terapeutske tehnike moći će primijeniti u profesiji kojoj se bavi.

 

 1. Koji je odnos CIRa i duhovnosti?

 

Uz osobni razvoj i terapeutsku metodologiju, treći aspekt četvorogodišnjeg programa jest duhovno sazrijevanje. Ono je prirodna posljedica osobnog razvoja; kada je osoba sazrela u osnovnim aspektima svog odraslog života, iskren odnos prema sebi otvara vrata stvarne duhovnosti. Ta duhovnost je slična kao bavljenje svim dosadašnjim nezrelim emocionalnim obrascima. Ona se bavi  osnovnim duhovnim pitanjem “Tko sam ja?”, pitanjima koji je moj osobni odnos prema duhu i unutrašnjem vjerovanju, koja su moja osobna duhovna iskustva i kako mogu proširiti vlastita duhovna iskustva iz kojih mogu dalje sazrijevati. Duhovna iskustva odnose se na doživljaje vlastite osobne esencije/trajne (permanentne) osobnosti, to jest doživljaja da vanjski ego i unutrašnja esencijalna osobnost nisu separirani doživljaji nego da su jedno.

Kako naša vanjska osobnost ili ego stječe moć nad emocionalnim stresom kojim su vladali nesvjesni nedovršeni emocionalni obrasci, tako i vanjski ego sazrijeva i širi se. U tom procesu širenja osjećaja otvorenosti, hrabrosti i slobode smanjuje se osjećaj straha te obranua ega omekšava. Privremenim omekšavanjem granica ega naše “Ja” prepoznje vlastitu širu podlogu, vlastitu esencijalnu osobnost, to jest Više Ja. To prepoznavanje jedinstva vanjskog i unutrašnjeg ja je praćeno ukidanjem dualnog doživljaja sebe i svijeta te osjećajem jedinstva sa svime unutar i izvan sebe.

Duhovnost unutar naših programa jest podučavana po određenoj metodologiji, ali je ujedno i individualni izbor svakog polaznika. Ona omogućuje iskustveni odnos sa vašom autentičnom unutrašnjom duhovnošću.