Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

ETIČKI KODEKS CENTRA ZA INTEGRATIVNI RAZVOJ – EDUCA

 

Etički kodeks javni je dokument, otvoren za stalnu reviziju i dopunu od strane Etičke komisije Centra za integrativni razvoj – EDUCA. Njegova svrha je poštovanje etičkih pravila i principa psihoterapijske struke za najviše dobro i zaštitu klijenata, studenata te za etički odnos između kolega.

 

Preambula

 

Tjelesno orijentirani edukant, praktičar, terapeut, trener, supervizor Centra za integrativni razvoj- EDUCA (u daljnjem tekstu Terapeut Cira) poštuje dignitet i vrijednost svakog pojedinca i teži očuvanju i zaštiti temeljnih ljudskih prava. Terapeut Cira ima zadatak  širiti znanje o međusobnoj povezanosti između tjelesnog, emocionalnog i mentalnog aspekta čovjeka. Terapeut Cira poštuje kolege iz vlastite i srodnih profesija i svojom aktivnošću ne upliće se u odnose između njih i njihovih klijenata zbog osobne koristi. Svoje vještine koristi isključivo za najviše dobro svojih klijenata, a ne za iskorištavanje u svrhu vlastite sebičnosti. Terapeut Cira dužan je poštovati sve etičke standarde vezano za specifičnost tjelesno orijentirane psihoterapije, što uključuje dodir, pokret i tjelesne intervencije. U svrhu rada za najvišu dobrobit svojih klijenata, studenata i kolega Terapeut Cira obvezuje se poštovati temeljne etičke principe Centra za integrativni razvoj-EDUCA:

 

Odgovornost

Stručnost

Moralni i pravni standardi

Povjerljivost

Dobrobit klijenta

Korištenje tjelesnih tehnika

Javne objave.

 

 1. Odgovornost

U pružanju usluga Terapeut Cira  pridržava sa najviših standarda svoje profesije. On prihvaća odgovornost za posljedice njegovog djelovanja i čini sve kako bi svoje usluge pružao na  ispravan način.

 

1.a) Terapeut  Cira svjestan je uloge koju nosi i da ima mogućnost utjecati na svoje klijente i studente. Stoga mora posebno paziti da ne utječe na osobne, društvene, financijske, političke sfere svoga klijenta i studenata u svrhu vlastite koristi.

 

1.b) Terapeut Cira mora vrlo jasno definirati uloge sa svojim klijentima i posebno izbjegavati sve odnose koji mogu dovesti do sukoba interesa.

 

1.c) Terapeut Cira ima odgovornost da spriječi iskrivljenja, zloporabu ili zatajenje svih informacija vezanih za rad Centra za integrativni razvoj – EDUCA.

 

1.d) Kao Učitelj,trener i supervizor Terapeut Cira ima obavezu pomagati i učiti druge da iskoriste svoj potencijal i znanja u svojoj profesiji. Drži se najviših edukacijskih standarda prenoseći informacije točno i jasno.

 

1.e) Terapeut i Polaznik edukacije Cira nema pravo koristiti curriculum škole Centra za integrativni razvoj – EDUCA i podučavati naučene tehnike u drugim školama ili organizirati vlastitu edukaciju bez dozvole i dogovora s Laszlom Pinterom i Tomislavom Senečićem.

 

1.f) Terapeut Cira nema pravo koristiti listu studenata, resurse i platformu Cir za osobnu korist bez prethodnog dogovora i odobrenja od Laszla Pintera i Tomislava Senečića.

 

 1. Stručnost

Očuvanje najviših standarda stručnosti obaveza je svih tjelesno orijentiranih psihoterapeuta koji prolaze kroz edukaciju Centra za integrativni razvoj – EDUCA. Pružaju usluge isključivo za ono za što su educirani i u kojem imaju stečena iskustva.

 

2.a) Terapeut Cira vrlo precizno prezentira vlastitu stručnost, iskustvo i edukaciju. Nije dozvoljeno prezentirati svoje usluge ukoliko nije zadovoljio edukacijske standarde Centra za integrativni razvoj.

 

2.b) Terapeut Cira prepoznaje potrebu za kontinuiranim usavršavanjem i osobnim razvojem te je otvoren za nova znanja i primjenu istih te spreman za promjenu tokom vremena.

 

2.c) Terapeut Cira dužan je pratiti stručna usavršavanja unutar Centra za integrativni razvoj – EDUCA u primjeni metode Integrativne sržne dinamike (Integrative Core Dynamics -ICD).

 

2.d) Terapeut Cira svjestan je da osobni problemi mogu utjecati na profesionalnu izvedbu te nanijeti štetu klijentu, kolegi ili polazniku edukacije. Dužan je zatražiti profesionalnu pomoć u obliku supervizije i intervizije kako bi odlučio treba li prestati, nastaviti ili smanjiti profesionalne aktivnosti do razrješenja osobne problematike.

 

 1. Moralni i pravni standardi

Terapeut Cira poštuje moralne i pravne društvene standarde kao i svaki drugi pripadnik društvene zajednice. Svojim djelovanjem i ponašanjem ne smije kompromitirati ugled i vrijednosni sustav Centra za integrativni razvoj – EDUCA, svojih kolega i tjelesno orijentirane psihoterapije.

3a.) Donošenjem ovog kodeksa, Centra za integrativni razvoj – EDUCA prihvaća kodeks Hrvatske komore psihoterapeuta (HKTP), Europskog udruženja psihoterapeuta (EAP), Europskog udruženja tjelesno orijentiranih psihoterapeuta (EABP), EUROTAS društva za transpersonalnu psihoterapiju (ESTP) u onoj mjeri u kojoj nije u izravnoj koliziji s ovim Kodeksom.

3.b. Terapeut Cira djeluju u skladu s načelima i standardima, etičkim kodeksom i aktima EAP-a, EABP-a, HKTP-a i ESTP-a koji su primjenjivi na području njegovorg djelovanja i odnose se na praksu. Ako su europski, nacionalni, pokrajinski, organizacijski ili institucionalni zakoni, propisi ili postupci u međusobnom konfliktu, Terapeut Cira se obvezuju kodeksu i standardima Centra za integrativni razvoj – EDUCA te, ukoliko je moguće, djeluju u smjeru razrješavanja konflikta. Kao profesionalci, bave se razvojem takvih pravnih i kavazipravnih propisa koji najbolje služe javnom interesu i rade na promjeni postojećih propisa koji ne koriste, ili čak štete, javnom interesu.

 

3.c) Terapeut Cira ne angažira se niti u jednoj praksi koja je nehumana ili ilegalna te nije uključen u diskriminaciju osoba zbog rase, nacionalnosti, seksualnog ili vjerskog opredjeljenja, dobi itd.

 

3.d) U svojoj profesionalnoj ulozi izbjegava bilo kakvu aktivnost koja može povrijediti ili negirati ljudska prava klijenata, polaznika edukacije ili kolega.

 

 1. Povjerljivost

Primarna obaveza Terapeuta Cira je čuvati povjerljivost informacija i odnosa svojeg klijenta ili polaznika edukacije Centra za integrativni razvoj, sukladno Općim uvjetima pružanja usluge edukacije. Informacije mogu otkriti drugima samo uz pristanak osobe te ih u drugim slučajevima ne smije prenositi trećim osobama osim u slučaju procjene da je osoba u opasnosti za sebe ili druge, a što predstavlja iznarednu okolnost. Dužan je obavijestiti klijenta ili polaznika edukacije o limitiranosti ugovora o povjerljivosti. U normalnim okolnostima, pristanak za otkrivanje informacija drugima osoba treba dati u pisanom obliku.

 

4.a) Terapeut, učitelj ili polaznik edukacije Cira, ukoliko opisuje klinički slučaj svojeg klijenta u pisanoj ili usmenoj prezentaciji, mora imati pristanak osobe čiji slučaj opisuje. Za ove potrebe edukacije, pristanak se daje usmeno.

 1. b.) Terapeut je upoznat s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te je se pridržava u odnosu na svakog klijenta.

 

 1. Dobrobit klijenta

Zbog asimetričnosti odnosa unutar psihoterapijskog odnosa Terapeut Cira, svjestan je pozicije percipirane moći te u tom kontekstu postupa oprezno i odgovorno. Respektira integritet i dobrobit klijenata i grupa sa kojima je u profesionalnom odnosu.

 

5.a) Terapeut, trener ili supervizor Cira mora biti svjestan vlastitih potreba i s time opasnosti utjecaja vis-a vis klijenata, polaznika edukacije ili podređenih unutar organizacije. On izbjegava iskorištavati povjerenje tih osoba. Terapeut Cira mora svjesno izbjegavati dvostruke odnose koji povećavaju rizik iskorištavanja osoba.

 

5.b) Terapeut, trener ili supervizor Cira pomaže klijentu ili studentu da izražava potrebu za bliskošću ili distancom, poštujući njegove granice. Ne eksploatira svoj profesionalni odnos sa klijentima, studentima, zaposlenicima na bilo koji način. Ne uključuje se u seksualne, ekonomske i narcističke aktivnosti i u slučaju da to klijent predlaže.

 

5.c) Terapeut se slaže da je u gore navedenim slučajevima dužan uzeti superviziju.

 

5.d) Terapeut Cira dužan je unaprijed jasno komunicirati financijski aranžman.

 

5.e) Terapeut je dužan otkazati terapijski odnos ukoliko se pokaže da nema napretka kod klijenta i dužan je ponuditi mu alternativu.

 

 1. Korištenje tjelesnih tehnika

Esencija rada Centra za integrativni razvoj je metoda Integrativne sržne dinamike. Ta metoda pripada modalitetu tjelesno orijentirane psihoterapije. Te tehnike imaju jasnu dijagnostičku, kliničku svrhu i upotrebu. Upotreba tih tehnika zahtjeva specifičnu vještinu i etičku svjesnost te se razlikuje od drugih tehnika. Primjeri tehnika Integrativne sržne dinamike su: vježbe disanja, uzemljenje, utjelovljenje, posturalna mobilizacija, masaža, povezivanje, emocionalna ekspresija itd. Tjelesni pristup esencija je rada i edukacije u Centru za integrativni razvoj – EDUCA pa zahtjeva da odnos sa tijelom klijenta bude s poštovanjem prema tjelesnim granicama.

 

Klijenti moraju unaprijed biti obaviješteni da će u terapijski proces biti uključeno i tijelo.

 

 1. Javne objave

Terapeut Cira prezentiraju svoj rad i nude svoje usluge na pošten i iskren način, precizno, izbjegavajući krive interpretacije, senzacionalizam, pretjerivanja i površnosti.

 

7.a) Kada se oglašava, Terapeut Cira može navesti slijedeće informacije: ime, najviše akademsko obrazovanje, akreditaciju od Centra za integrativni razvoj – EDUCA, pripadnost tjelesno orijentiranoj asocijaciji, dodatnu edukaciju, adresu, e-mail, telefon i sve ostale informacije koje ne krše kodeks Centra za integrativni razvoj – EDUCA, HKPT-a i EABP-a.

7.b) U medijskom prostoru Centra za integrativni razvoj – EDUCA predstavljaju Predsjednik i Dopredsjednik, koji mogu ovlastiti i druge za predstavljanje u medijskom prostoru.

Svi koji su uskladno prethodnom stavku ovlašteni za davanje informacija i predstavljanje Udruge u medijskom prostoru moraju to činiti korektno, osmišljeno, susretljivo i u dobroj namjeri, imajući u vidu ciljeve i zadaće te ugled Centra za integrativni razvoj – EDUCA . Svi koji su uskladno prethodnom članku ovlašteni za davanje informacija i predstavljanje Centra za integrativni razvoj – EDUCA u medijskom prostoru moraju se odgovorno ponašati pri svim istupima u javnosti i sudjelovanju u različitim javnim aktivnostima te promovirati i čuvati interese i vrijednosti Centra za integrativni razvoj – EDUCA.

Svi postojeći i bivši članovi Centra za integrativni razvoj – EDUCA, a posebice oni koji su ili su bili ovlašteni za davanje informacija i predstavljanje Udruge u medijskom prostoru moraju biti svjesni da u svemu što rade, pišu ili šalju javnosti mogu biti smatrani dijelom Centra za integrativni razvoj – EDUCA. Nikome nije dopušteno iskazivanje vlastitog mišljenja ili stajališta na društvenim mrežama i/ili blogovima te drugim nositeljima javnog mišljenja, a koji bi štetili ugledu i interesima Centra za integrativni razvoj – EDUCA.

U slučaju da postoji nedoumica hoće ili iznenseni stav štetiti ugledu i interesim Centra za integrativni razvoj – EDUCA, svaki postojeći i bivši član, terapeut, praktičar, učitelj, trener Centra za integrativni razvoj – EDUCA,  a posebice oni koji su ili su bili ovlašteni za davanje informacija i predstavljanje Centra za integrativni razvoj – EDUCA u medijskom prostoru moraju tražiti pisanim putem otklanjanje navedene nedoumice. Ako postojeći ili bivši član, terapeut, praktičar, učitelj, trener Centra za  integrativni razvoj – EDUCA, a posebice oni koji su ili su bili ovlašteni za davanje informacija i predstavljanje iste u medijskom prostoru pisanim putem bude obaviješten pisanim putem da njegov istup u medijskom prostoru narušava ili potencijalno narušava ugled i interese Udruge, dužan je odmah se suzdržati od ponavljanja takvog ili sličnog istupa u  medijskom prostoru.

 

7.c) Terapeut Cira ima obavezu upozoriti druge kolege ukoliko primijete da njihovo javno nastupanje nije u skladu s gore navedenim zahtjevima niti s istinitim informiranjem javnosti te je dužan o navedenom odmah obavijestiti Centra za integrativni razvoj – EDUCA.

 

 

 

PRAVILNIK CIR-EDUCA POVODOM PRITUŽBI I ŽALBI

 Centar za integrativni razvoj – EDUCA dužan je, kao i svaka članica SPUH-a i HKPT-a, donijeti pravilnik kao i informacije o protokolu podnošenja pritužbe treće strane na rad i povredu Etičkog kodeksa od strane, učitelja, trenera, terapeuta ili praktičara CIR -EDUCE.

Svrha ovog pravilnika je da osigura terapeutima, praktičarima, učiteljima i njihovim klijentima jasne informacije o procesu na koji se odnosi pritužba. Svi terapeuti, praktičari i učitelji CIR – EDUCE moraju se čvrsto pridržavati pravilnika njihove organizacije te odgovaraju stegovno za povredu Etičkog kodeksa CIR -EDUCE. Stegovno odgovaraju i edukanti koji su potpisali ugovor o edukaciji i školuju se u programu CIR -EDUCE.

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada Etičke komisije Centra za integrativni razvoj – EDUCA, (u daljnjem tekstu CIR-EDUCA). Propisuje se postupak u slučaju pritužbe na rad člana CIR – EDUCE. Postupak uključuje Etičko povjerenstvo, Disciplinsko povjerenstvo i, u slučaju žalbe, Žalbeno povjerenstvo.

 

Članak 2.

Etičku komisiju imenuje Skupština CIR – EDUCE iz reda učitelja na mandat u trajanju od dvije (2) godine. Sastoji se od tri člana (3) te jednog rezervnog koji zamjenjuje redovnog člana kada postoji sukob interesa.

 

Članak 3.

Klijent, student ili njegov zakonski zastupnik, ukoliko se radi o djeci i maloljetnim osobama, dužan je pritužbu protiv terapeuta dostaviti Etičkoj komisiji CIR- EDUCA. Etička komisija CIR-EDUCE obvezuje se da će u najkraćem mogućem vremenu obavijestiti terapeuta protiv kojega je pritužba podnesena.

 

Članak 4.

Pritužba mora biti u pisanom obliku, poslana preporučenom pošiljkom i mora sadržavati sljedeće podatke: ime prezime podnositelja, ime prezime osobe protiv koje se pritužba podnosi, opis događaja vrijeme i mjesto, povredu kodeksa i eventualne svjedoke. Pritužba se ulaže u najkraćem mogućem roku. Rok u kojem zastarijeva pravo na podnošenje pritužbe je dvije godine od događaja za koji se podnosi pritužba

 

Članak 5.

Osoba protiv koje se podnosi pritužba mora biti član CIR- EDUCA u vrijeme nastanka  pritužene povrede, iznimno se pritužba može podnijeti protiv edukanta – polaznika edukacije. Anonimni prijedlozi za pokretanje postupka neće biti razmatrani.

 

Članak 6.

U slučaju da je Etička komisija utvrdila da je nenadležna za postupak, nastupila zastara ili da nema dovoljno činjenica, postupak se obustavlja, čime se pisanim putem na adresu iz pritužbe, preporučenom pošiljkom obavještavaju podnositelj pritužbe i član protiv kojeg je podnesena pritužba.

 

U slučaju upućene pritužbe, nakon što Etička komisija procjeni da postoji osnova za procesuiranje pritužbe, predsjednik Etičke komisije osniva Disciplinsko povjerenstvo koje ima 3 člana. Povjerenstvo uključuje jednog člana Etičke komisije i dva (2) člana imenovana ad hoc. Disciplinsko povjerenstvo predaje svoje izvješće o radu Etičkoj komisiji.

 

Članak 7.

Disciplinsko povjerenstvo će najkasnije u roku 15 dana od podnošenja pritužbe pokrenuti postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa CIR – EDUCE i neće odgađati ukoliko jedna strana ne surađuje u postupku. O podnijetoj pritužbi Disciplinsko povjerenstvo može pokrenuti dodatne radnje radi utvrđivanja činjenica, poput razgovora sa osobom protiv kojeg je pokrenut postupak ili s drugim osobama koje mogu dati relevantne činjenice.

 

Članak 8.

Odluku o odgovornosti donosi Disciplinsko povjerenstvo većinom glasova.

U slučaju utvrđivanja odgovornosti i prekršaja člana CIR-EDUCA, ovisno o utvrđenoj težini prekršaja, Disciplinsko povjerenstvo može donijeti stegovne mjere, opomena uz:

 • edukacijski savjet članu
 • obaveznu superviziju s izvještavanjem Etičkoj komisiji
 • privremeno isključenje iz članstva uz brisanje iz Registra CIR-EDUCA
 • trajno isključenje iz članstva uz brisanje iz Registra CIR-EDUCA.

 

Ako se stegovni postupak vodi protiv edukanta, mogu se izreći prve dvije mjere ili raskid Ugovora o edukaciji.

 

Članak 9.

Stegovna mjera ne može biti izrečena članu CIR-EDUCA ukoliko nije bio saslušan. Iznimno mu se može dodijeliti stegovna mjera ukoliko se ne odazove pozivu Disciplinskog povjerenstva.

Odluka se dostavlja preporučenom pošiljkom, na adresu iz pritužbe za podnositelja, odnosno na adresu iz Registra za prituženog člana.

Član protiv kojeg je izrečena stegovna mjera ima pravo na žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke Disciplinskog povjerenstva.

 

Osoba koja je podnijela pritužbu na postupanje člana CIR-EDUCA ima pravo na žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke Disciplinskog povjerenstva.

 

Članak 10.

O žalbama uloženim na odluke Disciplinskog povjerenstva odlučuje Žalbeno povjerenstvo.

 

Žalbeno povjerenstvo sastoji se od 3 člana koje imenuje Etička komisija. Jedan član povjerenstva je član Etičke komisije koji prethodno nije bio uključen u rad Disciplinskog povjerenstva koji je proveo postupak za koji je uložena žalba. Druga 2 člana imenuju se ad hoc.

 

Članak 11.

Podnositelj žalbe dužan je podnijeti jasne i opravdane razloge koji podržavaju jedan ili oba sljedeća kriterija:

da je ishod pritužbe neprimjeren situaciji,

da nije poštovan postupak te je na taj način prejudiciran ishod.

 

Članak 12.

Disciplinsko povjerenstvo dužno je Žalbenom povjerenstvu dostaviti sve materijale korištene u postupku donošenja odluke o pritužbi.

 

Žalbeno povjerenstvo može uključene strane pozvati na sastanak.

 

Žalbeni postupak treba se završiti u roku od trideset (30) dana od dana primitka žalbe.

 

Članak 13.

Žalbeno povjerenstvo, nakon razmatranja dokumentacije te eventualnog sastanka sa stranama u postupku, može odlučiti:

 

da se slaže s odlukom Disciplinskog povjerenstva

da se ne slaže s odlukom Disciplinskog povjerenstva i obrazlaže postoji li povreda postupka i/ili su donesene mjere neprimjerene.

U slučaju povrede postupka, provodi se ponovo dio postupka koji nije bio sukladan postupku koji je propisan ovim Pravilnikom. U slučaju da žalbeno povjerenstvo odluči da su izrečene mjere neprimjerene, donosi novu odluku o mjerama s obrazloženjem.

 

Članak 14.

Odluka Žalbenog povjerenstva dostavlja se stranama u postupku i Etičkoj komisiji u roku od osam (8) dana od donošenja odluke, preporučenom pošiljkom.

 

Odluka Žalbenog povjerenstva je konačna i obvezujuća za obje strane.

 

Pravilnik je dio Etičkog kodeksa i usvojen na Skupštini CIR – EDUCA 24. rujna 2021. godine.

 


 

>> Etički kodeks  (PDF)