Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

TERAPEUTSKI TRENING

 

*datumi za Terapeutski program za Zagreb nalaze se na dnu stranice

 

 

  1. O programu:

Terapeutski program Centra za integrativni razvoj napredni je trening otvoren za sve polaznike koji su prošli četvorogodišnji program Centra za integrativni razvoj sa svrhom nastavka osobnog razvoja u pogledu tema liderstva, seksualnosti i duhovnosti. On je namijenjen i polaznicima koji rade s drugim ljudima u svrhu vlastitog kontinuiranog profesionalnog i osobnog razvoja, to jest onima koji se u budućnosti vide kao profesionalni savjetnici, terapeuti, voditelji programa i sl.

 

Program kroz  godinu dana polaženja istražuje potencijale unutar naše osobnosti te načine na koje ih ih aktivirati i autentično izraziti u životu i međuljudskim odnosima. Trening je zamišljen kao mjesto i vrijeme za otkrivanje i daljnje razvijanje naših stvarnih talenata, te za otkrivanje kako ih možemo iskoristiti za proširenje vlastitih ograničenja i sustava vjerovanja.

 

Kako savladati prepreke koje nameće „uloga žrtve“ te kako živjeti autentičan život i aktivno kreirati iz vlastite „esencijalne snage“ moći ćete sustavno učiti kroz ovaj trening pod mentorstvom Lasla Pintera i Tomislava Senečića. Trening je usmjeren prema pronalaženju i aktiviranju liderstva, psihoseksualnom sazrijevanju i integraciji duhovnosti. Trening je zamišljen kao kombinacija procesnog rada na osobnoj i grupnoj iskustvenoj razini koja je detaljno praćena intelektualnim razjašnjenjem i učenjem.

 

Program stavlja naglasak na praktični rad te ciljano potiče afirmaciju zdrave osobne moći, zrele seksualnosti i uzemljene duhovnosti svakog polaznika.

Na terapeutskom programu koristimo se integrativnim pristupom koji uključuje objektne relacije te rad s tijelom, energijom u tijelu, ekspresijom i artikulacijom, tepokretom i vođenom imaginacijom.

 

Naše je uvjerenje da je čovjek rođen s talentom i da je njime predodređen te da mu je životni zadatak otkriti ga i dati u svijet. Manifestacija čovjekova prirodnog osobnog talenta doprinosi razvoju svijesti zajednice i čovječanstva u cjelini.

 

  1. Pregled programa:

Na terapeutskom programu koristimo se integrativnim pristupom koji uključuje objektne-relacije, etape psihoseksualnog razvoja te rad s tijelom, energijom u tijelu, ekspresijom i artikulacijom, pokretom i vođenom imaginacijom, a sve uz korištenje mape svijesti K. Wilbera,

 

1.dio

 

Prvi dio usmjeren je na daljnje proučavanje primarnih razvojnih okolnosti koje utječu na bazu naše osobnosti te načina na koji one utječu na naša ograničenja u odrasloj dobi. Istraživat ćemo autentičnu osobnu sigurnost kao najvažniji preduvjet širenja granica naše osobnosti i sposobnosti za kontakt. Osjećaj sigurnosti prva je i najvažnija ljudska potreba i stvara se u najranijoj fazi našeg razvoja. Ako je izostala, kako je izgraditi ponovo?

Kroz prvi dio se stoga bavimo utjecajem najranijih iskustava vezivanja i njihovom povezanošću s osjećajem osobne kreativne moći u svim aspektima odraslog života, uključujući liderstvo i seksualnost. Također, bavimo se efektom traumatskih iskustava na psihu i tijelo.

Cilj nam je kroz prvih pet modula pokrenuti promjenu obrasca iz pasivne, limitirajuće dječje uloge žrtve u odraslu ulogu u kojoj aktivno stvaramo i preuzimamo odgovornost za vlastiti život.

 

Teme:

– Detektiranje straha i osjećaja nesigurnosti na dubljoj razini kroz rano vezivanje

– Stvaranje sigurnosti kroz rekreiranje zdrave simbioze kao preduvjet izlaska izvan granica osobnog ograničenja

– Istraživanje srama i uvjerenja „ja sam OK, nisam OK“

– Uspostavljanje zdravog ritma simbioze/separacije kao osnovnog ljudskog ritma u sadašnjici

– Sistem osobne regulacije/deregulacije

– Zdrava autonomija i individualnost

– Granice

– Kontakt kao izvorište ispunjenja i osjećaja cjelovitosti

– Istraživanje paradoksa – želja za kontaktom i strah od kontakta

– Iskustvo nesigurnog vezivanja kao prepreka kontaktu

 

– Trauma, uspostavljanje veze psihe i tijela

– Trauma kao energetsko stanje

– Efekti traume i simptomi

– Primarni sram i trauma

– Izgrađivanje resursa u svrhu stvaranja osjećaja sigurnosti u temelju osobnosti

– Kreiranje tranzicijskog prostora u svrhu „odmrzavanja“ traume i uspostavljanje prirodnog toka osobnosti

– Tehnike „dubokog“ slušanja i držanja vlastitog centra

 

2. dio

 

Drugi dio osmišljen je kao kretanje iz izgrađene sigurnosti s potrebnim resursima u aktivan proces interakcije u međuljudskim odnosima i zajednici. Uključuje vježbanje osobnog talenta i njegovo življenje, istraživanje vlastitog autoriteta i liderstva, te odgovornosti koju oni nose, gledanje u mapu osobnog života i detektiranje prostora za veći rast, ekspresiju i artikulaciju osobnosti te promišljanje kako uklopiti unutarnje kvalitete život i potom ih prezentirati.

Također, na drugom dijelu nastavljamo istraživati odnos uloge muškaraca i žena u partnerstvu, u svrhu boljeg razumijevanja obrazaca koji nas drže u frustraciji. Tijekom drugog dijela nastavljamo i s radom na razumijevanju faza razvoja seksualnosti te na razumijevanju utjecaja traumi i negativne namjere na psihoseksualni razvoj. Unutar navedenog istražujemo i vlastite strahove, „zabrane“ te seksualne fantazije kao katalizatore osobnog razvoja koji vodi prema životnom zadovoljstvu, ispunjenju i cjelovitosti.

 

Teme:

– Mogućnost izbora kao preduvjet osobnoj moći

– Napuštanje uloge žrtve – iz bespomoćnosti u aktivno kreiranje

– Aktiviranje volje kao bitnog faktora u procesu osobnog razvoja i u postizanju osobne moći

– Čežnja i nada kao pokretači volje

 

– Muškarac/Žena – strahovi i ograničenja – imidži

– Biti muškarac, biti žena – afirmacija principa uz rad s arhetipovima

– Razumijevanje zaljubljenosti, ljubavi i seksualnosti

– Seksualnost – ekspresija Maske, Nižeg Ja i Višeg Ja

– Duhovni simbolizam seksualnosti – rad s fantazijama te tamnom i svijetlom stranom u svrhu integracije u zdravu i sigurnu ekspresiju

 

– Orgazam – biodinamika seksualne energije – istraživanje i otvaranje tjelesnoenergetskih blokada i preuzimanje odgovornosti za vlastitu seksualnost

– Liderstvo –preuzimanje odgovornosti kao preduvjet prelaska iz pasivnog u aktivnog stvaraoca

– Unutarnji autoritet – duhovni aspekti autoriteta

– Ekspresija i artikulacija u svrsi življenja svog osobnog talenta

– Tehnike prezentacije – izloženost

 

– Razumijevanje međupovezanosti razvoja liderstva i psihoseksualnosti s transcendencijom dječjih ograničenja

– Odraslost kao vodstvo prema unutarnjem duhovnom autoritetu

– Smrt i transcendencija

  1. Izvedba programa:

U metodologiju rada uključene su metode tjelesno orijentirane psihoterapije (individualni i grupni procesni rad), metode kliničke psihologije(teorija objektnih odnosa, teorija vezivanja), metode jungijanske analitičke psihologije, rad s psihotraumom, duhovno-meditativne tehnike, tehnike energetskog rada i tehnike disanja.

Nastava terapeutskog programa izvodi se kao jednogodišnji program podijeljen u 8 modula.

Svaki modul traje 3 dana (petak-nedjelja) s razmakom od dva mjeseca između svakog modula.

 

  1. Učiteljski tim:

 

Tomislav Senečić

Laslo Pinter

 

 

  1. Preporučena literatura:

Eva Pierrakos, Donovan Thesenga: Surrender to God Within, Pathwork Press, Virgina, 2013.

Pathwork: Duhovno značenje seksualnosti (predavanje 207.)

Pathwork: Sile ljubavi, erosa i seksualnosti (predavanje 44.)

Pathwork: Brak novoga doba (predavanje 251.)

Lowen: Ljubav seks i vaše srce, O tempora, Zagreb, 2010.

John C. Pierrakos: Eros, Love and Sexuality The Forces That Unify Man & Woman, Liferhythm, Mendocino, California, 2001.

Alexander Lowen: Fear of Life, Bioenergetics Press, Florida 2003.

Ken Wilber: What is Integral Spirituality?, Integral Spirituality Center, Denver, 2005.

Ken Wilber: Integral Psychology, Shambhala Publications, 2000.

Wilhelm Reich: Funkcija Orgazma, Mladost, Beograd, 1990.

Pathwork: Leadership, The Art of Transcending Frustration (predavanje 237.)

DATUMI ZA TERAPEUTSKI TRENING - ZAGREB - 2022/2023

V. MODULVI. MODULVII. MODULVIII. MODUL
15.-17.09.2023.03.-05.11.2023.

 

 

DATUMI ZA TERAPEUTSKI TRENING (NOVA GENERACIJA) - ZAGREB - 2023/2024

I. MODULII. MODULIII. MODULIV. MODULV. MODULVI. MODULVII. MODULVIII. MODUL
15.-17.09.2023.03.-05.11.2023.19.-21.01.2024. 12.-14.04.2024.31.05.-02.06.2024.13.-15.09.2024.08.-10.11.2024.13.-15.12.2024.