Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

KAKO POSTATI TERAPEUT TJELESNO ORIJENTIRANE PSIHOTERAPIJE?

O integrativnoj tjelesno orijentiranoj  terapiji

Integrativna terapija uključuje rad s tijelom, suptilnim tijelima i psihom. Ona obuhvaća sve bitne slojeve ljudskog bića. Zbog toga je rezultat potpuniji i brži nego u radu samo s jednim, npr. mentalnim, aspektom gdje se na sporedno mjesto stavljaju energetska i fizičko tijelo.

U integrativnom terapijskom radu koristimo kontakt, pokret, glas i disanje. Na taj način terapijski proces obuhvaća i dublje slojeve naše psihe, to jest upravo one dijelove koji nam uzrokuju različite nelagode u svakodnevnom životu.

Iskustvo učenja novog i pozitivnog odnosa prema sebi i prema drugima koje se u stječe u terapiji unosi se u svakodnevni život i odnose. Terapijski proces često nosi uvide u pozitivne aspekte života i kontakata sa drugim ljudima. Naposljetku, on stvara mogućnost primanja onog što drugi oko nas kroz vlastite pozitivne osjećaje nude, a prepoznavanje te ljubavi izvan sebe i spremnost primiti ju u srce konačno donosi osjećaj potpunosti, sreće i zadovoljstva.

 

 Kakvo prethodno obrazovanje mora imati osoba koja se odluči za poziv psihoterapeuta?

Zakon o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine, broj: 18/2022) propisuje sadržaj, uvjete i način obavljanja djelatnosti psihoterapije.

U članku 6. je tako propisano da će se:

 

Psihoterapeutu  priznati pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije ako:

 

 1. ima završen preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalne djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, pedagogije i logopedije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut u Republici Hrvatskoj
 2. ima završeno specijalizirano psihoterapijsko školovanje u trajanju od najmanje četiri godine na nekom od psihoterapijskih pravaca ili ECP-a
 3. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u Zakonu
 4. mu nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji
 5. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.).

 

Savjetodavnom terapeutu priznati pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije ako:

 

 1. ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj
 2. ima završeno specijalizirano psihoterapijsko školovanje u trajanju od najmanje tri godine na nekom od psihoterapijskih pravaca ili ECP-a
 3. ima potrebnu izobrazbu iz područja propedeutike psihoterapije
 4. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u Zakonu
 5. mu nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji
 6. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18.,126/19. i 84/21.).

Program školovanja pri Centru za integrativni razvoj EDUCA

Prvi korak u stjecanju zvanja psihoterapeuta integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije jest završetak četverogodišnjeg školovanja pri Centru za integrativni razvoj EDUCA. Nastava se izvodi kao četverogodišnji program u kojemu svaka godina prati akademsku godinu i traje 4 modula, to jest četverogodišnji program traje ukupno 16 modula. Svaki modul traje 5 dana (subota-srijeda) od 09:30-18h sa razmakom od dva mjeseca. Četverogodišnji program za terapijski rad jest četverogodišnji program edukacije iz područja integrativne tjelesno orijentirane terapije i duhovnosti. Kroz četverogodišnji program polaznici se susreću s cjelovitim pregledom suvremenih integrativnih tjelesno orijentiranih psihoterapijskih pravaca iz teorijske i praktične, to jest iskustvene perspektive. Uz osobni razvoj na kojemu je naglasak u prve dvije godine, a na 3. i 4. godini fokus se stavlja na terapijski rad. U tom smislu vlastiti osobni razvoj postaje temelj za kvalitetan terapijski rad ili integraciju terapijskih metoda u druge profesije. Program za osobni razvoj te program za terapijski rad objedinjeni su u četverogodišnjem obrazovanju, a polaznici unutar obveznog programa sami biraju stavljanje fokusa na neki od njih ili oba.

Polaznici koji nisu završili odgovarajući fakultet (v. gore) moraju završiti i propedeutiku psihoterapije, što mogu učiniti i tijekom četverogodišnjeg školovanja i terapeutskog treninga.

Polaznici koji nisu završili preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, moraju završiti i edukaciju iz anatomije u trajanju od 30 sati.

U okviru programa tijekom modula polaznici ostvaruju:

 • 560 sati edukacije
 • 120 sati grupnih procesa (terapijskih sati)
 • 28 sati grupnih supervizija.

Izvan programa polaznici su dužni još prikupiti:

 • 20 individualnih terapijskih sati po godini (ukupno 80 sati u četiri godine) – 12 sati mora biti individualnih s terapeutom, ostalih 8 sati se može prikupiti iz grupnog rada
 • 12 individualnih supervizijskih sati (6 sati na trećoj i 6 sati na četvrtoj godini) – 8 sati mora biti individualnih s terapeutom, ostala 4 sata mogu se prikupiti iz grupnog rada.

 

Drugi korak u stjecanju zvanja psihoterapeuta integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije jest završetak jednogodišnjeg terapeutskog treninga pri Centru za integrativni razvoj EDUCA. Nastava terapeutskog programa izvodi se kao dvogodišnji program podijeljen u 8 modula. Svaki modul traje 3 dana (petak-nedjelja) s razmakom od dva mjeseca između svakog modula.

Terapeutski program Centra za integrativni razvoj napredni je trening otvoren za sve polaznike koji su prošli četverogodišnji program Centra za integrativni razvoj sa svrhom nastavka osobnog razvoja u pogledu tema liderstva, seksualnosti i duhovnosti. On je namijenjen i polaznicima koji rade s drugim ljudima u svrhu vlastitog kontinuiranog profesionalnog i osobnog razvoja, to jest onima koji se u budućnosti vide kao profesionalni savjetnici, terapeuti, voditelji programa i sl. Program kroz dvije godine polaženja istražuje potencijale unutar naše osobnosti te načine na koje ih aktivirati i autentično izraziti u životu i međuljudskim odnosima. Trening je zamišljen kao mjesto i vrijeme za otkrivanje i daljnje razvijanje naših stvarnih talenata, te za otkrivanje kako ih možemo iskoristiti za proširenje vlastitih ograničenja i sustava vjerovanja. Kako savladati prepreke koje nameće „uloga žrtve“ te kako živjeti autentičan život i aktivno kreirati iz vlastite „esencijalne snage“ moći ćete sustavno učiti kroz ovaj trening pod mentorstvom Lasla Pintera i Tomislava Senečića. Trening je usmjeren prema pronalaženju i aktiviranju liderstva, psihoseksualnom sazrijevanju i integraciji duhovnosti. Trening je zamišljen kao kombinacija procesnog rada na osobnoj i grupnoj iskustvenoj razini koja je detaljno praćena intelektualnim razjašnjenjem i učenjem. Program stavlja naglasak na praktični rad te ciljano potiče afirmaciju zdrave osobne moći, zrele seksualnosti i uzemljene duhovnosti svakog polaznika. Na terapeutskom programu koristimo se integrativnim pristupom koji uključuje objektne relacije te rad s tijelom, energijom u tijelu, ekspresijom i artikulacijom, te pokretom i vođenom imaginacijom.

U okviru programa u godini tijekom modula polaznici ostvaruju:

 • 60 sati teorijskog dijela
 • 30 terapijskih sati
 • 100 supervizijskih sati.

Izvan programa polaznici su dužni još prikupiti:

 • 20 individualnih terapijskih sati – 12 sati mora biti individualnih s terapeutom, ostalih 8 sati može se prikupiti iz grupnog rada
 • 12 individualnih supervizijskih sati – 8 sati mora biti individualnih s terapeutom, ostala 4 sata mogu se prikupiti iz grupnog rada.