Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

CIR SARAJEVO

edukacija iz integrativne
tjelesno orijentirane psihoterapije

UČITELJSKI TIM – CIR SARAJEVO

Upis u novu generaciju polaznika 2023/2024.

Program za Lični razvoj i Psihoterapijski rad 2023/2024. Integrativne tjelesno orijentisane psihoterapije po metodi integrativne sržne dinamike

 

O CIR-u

Centar za integrativni razvoj je trening institut koji se bavi područjem ličnog razvoja i psihoterapeutskom edukacijom kroz prvi petogodišnji program integrativne tjelesno orijentisane psihoterapije u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe. Uz petogodišnji program, CIR se promocijom ličnog razvoja te integrativne tjelesno orijentisane psihoterapije bavi i kroz predavanja, radionice i specifične tematske edukacije. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva, edukacije, rada i istraživanja u području ličnog razvoja i integrativne tjelesno orijentisane psihoterapije troje začetnika ovog pristupa – Lasla Pintera, Tomislava Senečića i Enese Mahić. Oni su kroz iskustva stečena na međunarodnim edukacijama područje integrativne tjelesne psihoterapije i duhovnosti nadalje istraživali te kroz godine rada integrisali u vlastitu metodu rada, Integrativnu sržnu dinamiku ICD.

Centralni dio našeg djelovanja je škola psihodinamike i duhovnosti u Zagrebu, Splitu, Budimpešti, Beogradu, Rijeci, Ljubljani i od 2023. u Sarajevu.

Vizija koju pratimo vlastitom namjerom i djelovanjem uključuje permanentno razvijanje i nadograđivanje edukacijskog sustava koji smo izgradili.

Naš trening institut, to jest petogodišnja edukacija, jezgra je našeg edukativnog rada koja se bavi teorijskim i iskustvenim pristupom ličnom razvoju te terapijskim radom u profesionalnom smislu ili integracijom vještina terapijskog rada u druge poslove i vještine.

U metodologiju rada uključena su područja: tjelesno orijentisane psihoterapije, kliničke psihologije (rani razvoj djeteta), rada i znanja o psihotraumi, dubinske analize snova i rada sa imaginacijom (C. G. Jungu).

Duhovni, transpersonalni (nadlični), integrativni aspekt našeg pristupa inspirisan je između ostalog pristupima Pathworka (duhovne psihologije), Core energetike, jungijanske analitičke psihologije i teorija ljudske svijesti (K. Wilber).

Ovaj program vodimo uz kontinuirano usavršavanje od 2003. godine i prvi je program integrativne tjelesne psihoterapije u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.

Program za Lični razvoj i Terapijski rad

– edukacija iz područja integrativne psihologije, tjelesno orijentisane terapije i duhovnosti –

Kroz program polaznici se susreću sa cjelovitim pregledom vodećih tjelesno orijentisanih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive. Dominantna orijentacija CIR programa je na tehnikama učenja koje osim mentalnog, uključuju duboko iskustveno, emocionalno i tjelesno učenje, a teorijski dio nastave praćen je praktičnim vježbama.

Ovo je program koji nudi pojedincima zainteresovanim za istraživanje sebe siguran prostor uz stručno vodstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva psihe i obrazaca, približavanje stvarnom sebi, otkrivanje vlastite suštine i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i njegovu kreaciju. Program potiče razrješavanje negativnih, destruktivnih obrazaca unutar sebe na svim razinama: na tjelesnoj, emocionalnoj, voljnoj, mentalnoj i duhovnoj razini.

Pregled programa

1. Psihodinamika I – fokus na pred-ličnu razinu svijesti Teorija vezivanja

Rani razvoj djeteta, psihološki i neurobiološki aspekti

Psihotrauma i tehnike rada sa ranim razvojnim traumama

 

2. Psihodinamika II – fokus na ličnu razinu svijesti

Tjelesno orijentisani terapijski rad

Integrativne Core Dynamics – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom

Karakterne obrane – neorajhijanska Core energetika

Segmenti po Reichu

Tijelo i psihodinamika – međuodnos

Tehnike disanja i rad sa traumom

Terapija plesom i pokretom

Porodične konstelacije

 

3. Psihodinamika III – fokus na nad-ličnu razinu i integraciju svih razina svijesti

Transpersonalna i intgralna psihologija – Duhovnost

Tijelo, energija i svjesnost – međuodnos

Integrativne Core Dynamics – meditativne tehnike, tehnike disanja i moduliranja moždanih valova i stanja svijesti

Integracija sržne osobnosti (Višeg ja, Esencije) i vanjske osobnosti (Ega)

Duhovna psihologija po Pathworku

Maska, Niže Ja, Više Ja

Integrativna analiza snova – Jungijanske osnove

Wilberova mapa svijesti – teorije ljudske svijesti

Integrativna duhovnost

www.cir.hr | sarajevo@cir.hr | +387 62 212 736

Kome je namijenjen program?

Imamo dva smjera programa: Program ličnog razvoja i Program za terapijski rad

 • Program Ličnog razvoja i integrativne tjelesne psihoterapije namijenjen je svim punoljetnim odraslim osobama, bez obzira na prethodno obrazovanje, koje su zainteresovane za vlastiti lični razvoj.
 • Program za Terapijski rad namijenjen je svim punoljetnim osobama koje žele postati psihoterapeuti i kojima je ovakav modalitet psihoterapije zanimljiv pristup za rad s budućim klijentima.

Napomena: kako biste stekli status Psihoterapeuta u Hrvatskoj po završetku edukacije na CIRu, a prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije, trebate imati završen preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalne djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, pedagogije i logopedije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije za RH.

Ukoliko ste stekli diplomu iz drugih djelatnosti potrebno je položiti Propedeutiku psihoterapije. O uvjetima za upis na propedeutiku pogledajte link i raspitajte se u ustanovama koje organiziraju ovaj program.

Ovom edukacijom polaznici stječu praktična znanja:

 • Kako iscijeliti bol koja stvara osjećaj nepovezanosti, nezadovoljstva ili besmisla te im vraća osjećaj cjelovitosti i sposobnosti da kreiraju i žive život kakav su oduvijek željeli.
 • Kako se stabilno povezati s vlastitim osjećajem sigurnosti te iz takve psihofizičke ukorijenjenosti graditi bolji odnos sa sobom i bližnjima te vlastitim životnim i poslovnim ciljevima.
 • Kako se brinuti o vlastitom zdravlju kroz praktične vještine psihofizičke samoregulacije.
 • Kako savladati osnovne vještine integrativne tjelesno orijentisane psihoterapije.

 

Bez obzira upisujete li ovaj program kao oblik stručnog usavršavanja nakon studija ili vam je ovo prva edukacija u ovom području, podržava vas se u primjeni stečenih znanja za vlastiti lični razvoj.

Kroz program polaznike upoznajemo s cjelovitim pregledom vodećih progresivnih, tjelesno orijentisanih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive.

Za razliku od formalnog obrazovnog sistema, naš program je orijentisan na tehnike učenja koje se temelje na vlastitom iskustvu pa je stoga i teorijski dio nastave redovno popraćen praktičnim vježbama.

Takvom tehnikom učenja pristupamo svakom pojedinom polazniku individualno te je naglasak edukacije stavljen na individualnu i ličnu primjenu stečenih znanja. To ujedno znači da su tehnike učenja osim na mentalno, orijentisane i na emocionalno i tjelesno učenje.

Unutar metodologije rada program se izvodi kroz metode tjelesno-orijentisane terapije to jest individualni i grupni

www.cir.hr | sarajevo@cir.hr | +387 62 212 736

O PROGRAMU ZA LIČNI RAZVOJ – 4 godine

CIR program za Lični razvoj je četverogodišnji program koji se odvija kao i  akademska godina – od jeseni do ljeta.

Na svakoj akademskoj godini nastava se odvija kroz četiri modula u razmaku od dva mjeseca koji traju pet dana za redom – vikend i tri radna dana od 09:30-18h. Ukupno 16 modula tijekom 4 godine školovanja.

Prve dvije godine čine cjelinu programa i prvenstveno su usmjerene na lični razvoj, upoznavanje osnovnih koncepata ove integrativne tjelesno orijentisane metode (po modalitetu integrativne sržne dinamike ICD -Integrative Core Dynamics). Kroz ovaj dio programa polaznici su podržani stečena znanja primjeniti na vlastiti život.

Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju s tjelesno terapijskim procesom i tehnikama rada (u svrhu dubljeg ličnog razvoja i za one koji su zainteresirani za terapijski rad). Nakon završetka svih dijelova četvorogodišnjeg programa polaznici stječu diplomu za Lični razvoj. Više…

 

 

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s terapeutima koje sami odaberete. Troškovi terapija nisu uključeni u cijenu edukacije.

Za program Ličnog razvoja potrebno je pohađati minimalno 12 individualnih terapija svake akademske godine po metodama CIR-a.

Ukupno 48 sati individualnih terapija u toku četverogodišnjeg školovanja.

Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz tjelesno orijentisane vježbe za vrijeme modula. Dio te prorade će se dogoditi u toku samog modula, no važna je i individualna podrška.

O PROGRAMU ZA TERAPIJSKI RAD – 4 + 1 godina

CIR program za Terapijski rad je program koji se odvija u dva dijela:

Prvi dio – razina praktičara – je program u trajanju od 4 godine koji se odvija kao i  akademska godina od jeseni do ljeta.

Na svakoj akademskoj godini nastava se odvija kroz četiri modula u razmaku od dva mjeseca koji traju pet dana za redom – vikend i tri radna dana od 09:30-18h. Ukupno 16 modula u toku 4 godine školovanja.

Nakon završetka svih dijelova četverogodišnjeg programa, polaznici stječu diplomu praktičara integrativne tjelesno orijentisane psihoterapije po metodi ICD Integrative Core Dynamics (Integrativne sržne dinamike).

Drugi dio – razina psihoterapeuta je poslijediplomski program Terapeutskog treninga koji polaznici upisuju i pohađaju u Centru u Zagrebu po završetku četverogodišnjeg programa razine praktičara.

Terapeutski trening traje 1,5 godinu (ukupno 8 modula koji traju po 3 dana od petka do nedjelje (09:30-18h)).

Za više detalja o programu raspitajte se na sarajevo@cir.hr.

 

PRVI DIO

Prve dvije godine čine cjelinu programa i prvenstveno su usmjerene na lični razvoj, upoznavanje osnovnih koncepata ove integrativne tjelesno orijentisane metode (po modalitetu integrativne sržne dinamike ICD -Integrative Core Dynamics). Kroz ovaj dio programa polaznici su podržani stečena znanja primjeniti na vlastiti život jer vjerujemo da samo vlastitom proradom mogu uistinu podržati buduće klijente. Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju sa tjelesno terapijskim procesom i tehnikama rada u svrhu dubljeg ličnog razvoja i za terapijski rad te kreću sa supervizijama.

***Od treće godine polaznici kreću i s terapijskom praksom rada s klijentima kao pripravnici u superviziji i transparentnu komunikaciju s klijentima da su još u procesu edukacije.

Više…

 

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s terapeutima koje sami odaberete. Terapije nisu uključene u cijenu edukacije. Za program Terapijski rad potrebno je pohađati minimalno 20 individualnih terapija godišnje po metodama CIR-a. Potrebno je imati ukupno 80 sati individualnih terapija u toku četverogodišnjeg školovanja.

Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz tjelesno orijentisane prakse za vrijeme modula. Dio te prorade će se dogoditi tijekom samog modula, no važna je i individualna podrška.

 

SUPERVIZIJE

Tijekom treće i četvrte godine edukacije polaznici pohađaju 20 supervizija koje nisu uključene u cijenu edukacije te program od 30 sati anatomije koji nije uključen u cijenu edukacije (osim, ukoliko su tijekom prethodnog školovanja imali ovaj predmet – potrebno je priložiti potvrdu ili diplomu o položenom – ukoliko je polaznik programa medicinske struke, nastava anatomije u sklopu programa nije potrebna).

Nakon završetka svih dijelova četvorogodišnjeg programa polaznici stječu diplomu praktičara integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije i mogu obavljati terapijsku praksu pod supervizijom.

 

DRUGI DIO

Peta godina – svi koji su završili četverogodišnji program i dobili diplomu za Terapijski rad razine praktičara, mogu se opredijeliti za nastavak školovanja i upisati postdiplomski program Terapeutskog treninga u Zagrebu čijim završetkom stječu diplomu tjelesno orijentisanog psihoterapeuta uz ispunjenje ostalih uvjeta prema lokalnom Zakonu o djelatnosti psihoterapije (poveznica za RH).

Na Terapeutskom treningu koristimo se integrativnim pristupom koji uključuje objektne relacije, etape psihoseksualnog razvoja te rad s tijelom, energijom u tijelu, ekspresijom i artikulacijom, pokretom i vođenom imaginacijom, a sve uz korištenje mape svijesti K. Wilbera. Više…

***Za više detalja o programu raspitajte se na sarajevo@cir.hr.

 

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, u toku Terapeutskog treninga, polaznici trebaju imati 20 individualnih terapija s terapeutima . Terapije nisu uključene u cijenu edukacije.

 

SUPERVIZIJE

U toku Terapeutskog treninga, polaznici trebaju imati 20 sati supervizija koje nisu uključene u cijenu edukacije.

Završenom edukacijom pri CIR EDUCA 4+1,5 god., svi koji se žele baviti psihoterapijskim savjetovanjem mogu postati psihoterapeuti u skladu sa propisanim kriterijima hrvatskog zakona o djelatnosti psihoterapije i po ispunjenju uslova biti će automatski priznati od Hrvatske komore psihoterapeuta.

www.cir.hr | sarajevo@cir.hr | +387 62 212 736

UPIS, TROŠKOVI  I POHAĐANJE NASTAVE

Uslov za upis je da ste psihički stabilni i da želite raditi na sebi. Potrebno je ispuniti prijavnicu (po potrebi može biti održan i razgovor).

Akademska godina se može plaćati jednokratno uz 5% popusta ili na 4 rate.

Od 01.04.2023. cijena edukacije za jednu akademsku godinu je 1.800,00 eur. Iznos modula je 450,00 eur.

5% popusta odobravamo:

 • Za jednokratnu uplatu – 1.710,00 eur. (do 20.10.2023. uz prethodno plaćen nepovratni polog od 100,00 eur prilikom prijave)
 • Bračnim parovima i članovima obitelji iz istog domaćinstva koji se školuju u isto vrijeme – 1.710,00 eur po polazniku.
 • Za rane prijave za upis u prvu godinu (do 1.8.2023.) = 1.710,00 eur (427,50 eur po modulu) – uslov za ranu prijavu: ispunjena prijavnica, uplaćen nepovratni polog za rezervaciju mjesta na generaciji u iznosu od 100,00 € koji je uključen u cijenu edukacije i odbija se od iznosa zadnjeg modula prve godine.

Ukoliko uz ranu prijavu plaćate jednokratno cijelu školsku godinu, ukupan iznos školarine za prvu godinu je 1.620,00 eur.

Dodatni troškovi koji nisu u cijeni školarine:

 • 12 obaveznih individualnih terapija godišnje (Lični razvoj)
 • 20 obaveznih individualnih terapija godišnje (Terapijski rad)
 • 20 supervizija ukupno na 3. i 4. godini (Terapijski rad)

(za odabir terapeuta pogledajte popis na www.cir.hr)

 30 sati Anatomije i fiziologije (polaznici se sami organizuju u grupu kod preporučene liječnice koja vodi tečaj, cca oko 300,00 eur po osobi). Anatomiju je potrebno dovršiti do kraja školovanja za sve one koji žele postati terapeuti, a prilikom svog prethodnog formalnog školovanja nisu položili ili nisu imali te predmete.

U slučaju izostanka s nekog od modula i dalje ste u obavezi modul platiti u matičnom Centru, a modul koji ste izostali možete nadoknaditi u nekom od naših Centara u istoj ili narednoj godini bez naknadnih troškova.

Troškovi i politika pohađanja nastave

Cijena školarine za cijelu godinu iznosi 1800€. Ukoliko se plati odjednom uključuje se popust od 5%. Bračni parovi i članovi istog domaćinstva imaju popust od 5%.
Popusti se zbrajaju ako se plati odjednom.
Za plaćanje na rate ili po modulima cijena je 450€ po modulu. Za rane prijave (do 1.8.2023.) uz ispunjenu prijavnicu i akontaciju 100€, dobivate 5% popusta, a cijena tada iznosi 1,710€, tj. 427.5€ po modulu. Ukoliko uz to plaćate cijeli iznos odjednom, popusti se zbrajaju.
U slučaju da izostanete sa nekog od modula i dalje ste u obavezi da modul platite.
Modul koji ste izostali možete nadoknaditi u Rijeci, Zagrebu, Splitu ili Beogradu u istoj ili narednoj godini.
Svaki od polaznika tokom edukacije treba imati između 12 i 20 individualnih terapija godišnje, kod terapeuta odobrenih od CIR-a. Broj terapija varira ovisno od tipa programa koji polaznik upisuje (lični razvoj ili terapijski rad) i trošak terapija nije uključen u cijenu edukacije. Terapije se održavaju u Sarajevu ili na lokacijama
dogovorenim sa dostupnim terapeutima a detaljne informacije o načinu organizacije terapija i listu terapeuta možete dobiti na prvom modulu edukacije.
Na trećoj i četvrtoj godini edukacije neophodno je pohađati minimum 12 supervizija i odslušati 30 sati anatomije (ukoliko je u okviru prethodnog obrazovanja postojala anatomija nije je potrebno ponovo slušati).

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - SARAJEVO 2023/2024

I. MODULII. MODULIII. MODULIV. MODUL
21.-25.10.2023.13.-17.01.2024. 02.-06.03.2024.08.-12.06.2024.

www.cir.hr | sarajevo@cir.hr | +387 62 212 736

Dodatne informacije

U narednim mesecima planiramo radionice i predavanja koja će vam približiti naš pristup psihoterapiji. Ako želite da budete informisani o aktivnostima, prijavite se na mejling listu.

CIR praktičari – Sarajevo

Mirjana Radak
Sarajevo, Beograd
M: +381 652 093 672
radak.mirjana@yahoo.com

www.cir.hr | sarajevo@cir.hr | +387 62 212 736

DATUMI CIR SARAJEVO

*datumi za četvorogodišnji program i terapeutski trening za Zagreb, Split, Rijeku, Beograd, Budimpeštu  i Ljubljanu.

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - SARAJEVO 2023/2024

I. MODULII. MODULIII. MODULIV. MODUL
21.-25.10.2023.13.-17.01.2024. 02.-06.03.2024.08.-12.06.2024.