Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

Upis u novu generaciju polaznika 2023/2024.

 

Program za Osobni razvoj i Psihoterapijski rad 2023/2024. Integrativne tjelesno
orijentirane psihoterapije po metodi integrativne sržne dinamike

 

O CIR-u

Centar za integrativni razvoj je trening institut koji se bavi područjem osobnog razvoja i psihoterapeutskom edukacijom kroz prvi petogodišnji program integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe. Uz petogodišnji program, CIR se promocijom osobnog razvoja te integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije bavi i kroz predavanja, radionice i specifične tematske edukacije. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva, edukacije, rada i istraživanja u području osobnog razvoja i integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije troje začetnika ovog pristupa – Lasla Pintera, Tomislava Senečića i Enese Mahić. Oni su kroz iskustva stečena na međunarodnim edukacijama područje integrativne tjelesne psihoterapije i duhovnosti nadalje istraživali te kroz godine rada integrirali u vlastitu metodu rada, Integrativnu sržnu dinamiku ICD.

Centralni dio našeg djelovanja je škola psihodinamike i duhovnosti u Zagrebu, Splitu, Budimpešti, Beogradu, Rijeci, Ljubljani i od 2023. u Sarajevu.

Vizija koju pratimo vlastitom namjerom i djelovanjem uključuje permanentno razvijanje i nadograđivanje edukacijskog sustava koji smo izgradili.

Naš trening institut, to jest petogodišnja edukacija, jezgra je našeg edukativnog rada koja se bavi teorijskim i iskustvenim pristupom osobnom razvoju te terapijskim radom u profesionalnom smislu ili integracijom vještina terapijskog rada u druge poslove i vještine.

U metodologiju rada uključena su područja: tjelesno orijentirane psihoterapije, kliničke psihologije (rani razvoj djeteta), rada i znanja o psihotraumi, dubinske analize snova i rada sa imaginacijom (C. G. Jungu).

Duhovni, transpersonalni (nadosobni), integrativni aspekt našeg pristupa inspiriran je između ostalog pristupima Pathworka (duhovne psihologije), Core energetike, jungijanske analitičke psihologije i teorija ljudske svijesti (K. Wilber).

Ovaj program vodimo uz kontinuirano usavršavanje od 2003. godine i prvi je program integrativne tjelesne psihoterapije u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.

Program za Osobni razvoj i Psihoterapijski rad

– edukacija iz područja integrativne psihologije, tjelesno orijentirane terapije i duhovnosti –

Kroz program polaznici se susreću sa cjelovitim pregledom vodećih tjelesno orijentiranih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive. Dominantna orijentacija CIR programa je na tehnikama učenja koje osim mentalnog, uključuju duboko iskustveno, emocionalno i tjelesno učenje, a teorijski dio nastave praćen je praktičnim vježbama.

Ovo je program koji nudi pojedincima zainteresiranim za istraživanje sebe siguran prostor uz stručno vodstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva psihe i obrazaca, približavanje stvarnom sebi, otkrivanje vlastite suštine i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i njegovu kreaciju. Program potiče razrješavanje negativnih, destruktivnih obrazaca unutar sebe na svim razinama: na tjelesnoj, emocionalnoj, voljnoj, mentalnoj i duhovnoj razini.

Pregled programa

 

1. Psihodinamika I – fokus na pred-osobnu razinu svijestiTeorija vezivanja

Rani razvoj djeteta, psihološki i neurobiološki aspekti

Psihotrauma i tehnike rada sa ranim razvojnim traumama

 

2. Psihodinamika II – fokus na osobnu razinu svijesti

Tjelesno orijentirani terapijski rad

Integrativne Core Dynamics – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom

Karakterne obrane – neorajhijanska Core energetika

Segmenti po Reichu

Tijelo i psihodinamika – međuodnos

Tehnike disanja i rad sa traumom

Terapija plesom i pokretom

Obiteljske konstelacije

 

3. Psihodinamika III – fokus na nad-osobnu razinu i integraciju svih razina svijesti

Transpersonalna i intgralna psihologija – Duhovnost

Tijelo, energija i svjesnost – međuodnos

Integrativne Core Dynamics – meditativne tehnike, tehnike disanja i moduliranja moždanih valova i stanja svijesti

Integracija sržne osobnosti (Višeg ja, Esencije) i vanjske osobnosti (Ega)

Duhovna psihologija po Pathworku

Maska, Niže Ja, Više Ja

Integrativna analiza snova – Jungijanske osnove

Wilberova mapa svijesti – teorije ljudske svijesti

Integrativna duhovnost

Kome je namijenjen program?

Imamo dva smjera programa: Program osobnog razvoja i Program za terapijski rad

 • Program Osobnog razvoja i integrativne tjelesne psihoterapije namijenjen je svim punoljetnim odraslim osobama, bez obzira na prethodno obrazovanje, koje su zainteresirane za vlastiti osobni razvoj.
 • Program za Terapijski rad namijenjen je svim punoljetnim osobama koje žele postati psihoterapeuti i kojima je ovakav modalitet psihoterapije zanimljiv pristup za rad s budućim klijentima.

Napomena: kako biste stekli status Psihoterapeuta u Hrvatskoj po završetku edukacije na CIR-u, a prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije, trebate imati završen preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalne djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, pedagogije i logopedije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije za RH.

Ukoliko ste stekli diplomu iz drugih djelatnosti potrebno je položiti Propedeutiku psihoterapije. O uvjetima za upis na propedeutiku pogledajte link i raspitajte se u ustanovama koje organiziraju ovaj program.

Ovom edukacijom polaznici stječu praktična znanja:

 • Kako iscijeliti bol koja stvara osjećaj nepovezanosti, nezadovoljstva ili besmisla te im vraća osjećaj cjelovitosti i sposobnosti da kreiraju i žive život kakav su oduvijek željeli.
 • Kako se stabilno povezati s vlastitim osjećajem sigurnosti te iz takve psihofizičke ukorijenjenosti graditi bolji odnos sa sobom i bližnjima te vlastitim životnim i poslovnim ciljevima.
 • Kako se brinuti o vlastitom zdravlju kroz praktične vještine psihofizičke samoregulacije.
 • Kako savladati osnovne vještine integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije.

 

Bez obzira upisujete li ovaj program kao oblik stručnog usavršavanja nakon studija ili vam je ovo prva edukacija u ovom području, podržava vas se u primjeni stečenih znanja za vlastiti osobni razvoj.

Kroz program polaznike upoznajemo s cjelovitim pregledom vodećih progresivnih, tjelesno orijentiranih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive.

Za razliku od formalnog obrazovnog sustava, naš program je orijentiran na tehnike učenja koje se temelje na vlastitom iskustvu pa je stoga i teorijski dio nastave redovno popraćen praktičnim vježbama.

Takvom tehnikom učenja pristupamo svakom pojedinom polazniku individualno te je naglasak edukacije stavljen na individualnu i osobnu primjenu stečenih znanja. To ujedno znači da su tehnike učenja osim na mentalno, orijentirane i na emocionalno i tjelesno učenje.

Unutar metodologije rada program se izvodi kroz metode tjelesno-orijentirane terapije to jest individualni i grupni procesni rad. Uz teorijski aspekt, program se temelji na osobnom iskustvu polaznika.

O PROGRAMU ZA OSOBNI RAZVOJ – 4 godine

CIR program za Osobni razvoj je četverogodišnji program koji se odvija kao i  akademska godina – od jeseni do ljeta.

Na svakoj akademskoj godini nastava se odvija kroz četiri modula u razmaku od dva mjeseca koji traju pet dana za redom – vikend i tri radna dana od 09:30-18h. Ukupno 16 modula tijekom 4 godine školovanja.

Prve dvije godine čine cjelinu programa i prvenstveno su usmjerene na osobni razvoj, upoznavanje osnovnih koncepata ove integrativne tjelesno orijentirane metode (po modalitetu integrativne sržne dinamike ICD -Integrative Core Dynamics). Kroz ovaj dio programa polaznici su podržani stečena znanja primjeniti na vlastiti život.

Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju s tjelesno terapijskim procesom i tehnikama rada (u svrhu dubljeg osobnog razvoja i za one koji su zainteresirani za terapijski rad). Nakon završetka svih dijelova četvorogodišnjeg programa polaznici stječu diplomu za Osobni razvoj. Više…

 

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s terapeutima koje sami odaberete. Troškovi terapija nisu uključeni u cijenu edukacije.

Za program Osobnog razvoja potrebno je pohađati minimalno 12 individualnih terapija svake akademske godine po metodama CIR-a.

Ukupno 48 sati individualnih terapija tijekom četverogodišnjeg školovanja.

Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz tjelesno orijentirane vježbe za vrijeme modula. Dio te prorade će se dogoditi tijekom samog modula, no važna je i individualna podrška.

O PROGRAMU ZA TERAPIJSKI RAD – 4 + 1 godina

CIR program za Terapijski rad je program koji se odvija u dva dijela:

Prvi dio – razina praktičara – je program u trajanju od 4 godine koji se odvija kao i  akademska godina od jeseni do ljeta.

Na svakoj akademskoj godini nastava se odvija kroz četiri modula u razmaku od dva mjeseca koji traju pet dana za redom – vikend i tri radna dana od 09:30-18h. Ukupno 16 modula tijekom 4 godine školovanja.

Nakon završetka svih dijelova četverogodišnjeg programa, polaznici stječu diplomu praktičara integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije po metodi ICD Integrative Core Dynamics (Integrativne sržne dinamike).

Drugi dio – razina psihoterapeuta je poslijediplomski program Terapeutskog treninga koji polaznici upisuju i pohađaju u Centru u Zagrebu po završetku četverogodišnjeg programa razine praktičara.

Terapeutski trening traje 1,5 godinu (ukupno 8 modula koji traju po 3 dana od petka do nedjelje (09:30-18h)).

Za više detalja o programu raspitajte se na lidija.cir@gmail.com.

 

PRVI DIO

Prve dvije godine čine cjelinu programa i prvenstveno su usmjerene na osobni razvoj, upoznavanje osnovnih koncepata ove integrativne tjelesno orijentirane metode (po modalitetu integrativne sržne dinamike ICD -Integrative Core Dynamics). Kroz ovaj dio programa polaznici su podržani stečena znanja primjeniti na vlastiti život jer vjerujemo da samo vlastitom proradom mogu uistinu podržati buduće klijente.

Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju sa tjelesno terapijskim procesom i tehnikama rada u svrhu dubljeg osobnog razvoja i za terapijski rad te kreću sa supervizijama.

***Od treće godine polaznici kreću i s terapijskom praksom rada s klijentima kao vježbenici u superviziji i transparentnu komunikaciju s klijentima da su još u procesu edukacije.

Više…

 

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s terapeutima koje sami odaberete. Terapije nisu uključene u cijenu edukacije. Za program Terapijski rad potrebno je pohađati minimalno 20 individualnih terapija godišnje po metodama CIR-a. Potrebno je imati ukupno 80 sati individualnih terapija tijekom četverogodišnjeg školovanja.

Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz tjelesno orijentirane prakse za vrijeme modula. Dio te prorade će se dogoditi tijekom samog modula, no važna je i individualna podrška.

 

SUPERVIZIJE

Tijekom treće i četvrte godine edukacije polaznici pohađaju 20 supervizija koje nisu uključene u cijenu edukacije te program od 30 sati anatomije koji nije uključen u cijenu edukacije (osim, ukoliko su tijekom prethodnog školovanja imali ovaj predmet – potrebno je priložiti potvrdu ili diplomu o položenom – ukoliko je polaznik programa medicinske struke, nastava anatomije u sklopu programa nije potrebna).

Nakon završetka svih dijelova četvorogodišnjeg programa polaznici stječu diplomu praktičara integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije i mogu obavljati terapijsku praksu pod supervizijom.

 

DRUGI DIO

Peta godina – svi koji su završili četverogodišnji program i dobili diplomu za Terapijski rad razine praktičara, mogu se opredijeliti za nastavak školovanja i upisati postdiplomski program Terapeutskog treninga u Zagrebu čijim završetkom stječu diplomu tjelesno orijentiranog psihoterapeuta uz ispunjenje ostalih uvjeta prema lokalnom Zakonu o djelatnosti psihoterapije (poveznica za RH).

Na Terapeutskom treningu koristimo se integrativnim pristupom koji uključuje objektne relacije, etape psihoseksualnog razvoja te rad s tijelom, energijom u tijelu, ekspresijom i artikulacijom, pokretom i vođenom imaginacijom, a sve uz korištenje mape svijesti K. Wilbera. Više…

***Za više detalja o programu raspitajte se na lidija.cir@gmail.com.

 

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, tijekom Terapeutskog treninga, polaznici trebaju imati 20 individualnih terapija s terapeutima. Terapije nisu uključene u cijenu edukacije.

 

SUPERVIZIJE

Tijekom Terapeutskog treninga, polaznici trebaju imati 20 sati supervizija koje nisu uključene u cijenu edukacije.

Završenom edukacijom pri CIR EDUCA 4+1,5 god., svi koji se žele baviti psihoterapijskim savjetovanjem mogu postati psihoterapeuti sukladno propisanim kriterijima hrvatskog zakona o djelatnosti psihoterapije i po ispunjenju uvjeta biti će automatski priznati od Hrvatske komore psihoterapeuta.

UPIS, TROŠKOVI I POHAĐANJE NASTAVE

Uvjet za upis je da ste psihički stabilni i da želite raditi na sebi. Potrebno je ispuniti prijavnicu (po potrebi može biti održan i razgovor).

Akademska godina se može plaćati jednokratno uz 5% popusta ili na 4 rate.

Od 01.04.2023. cijena edukacije za jednu akademsku godinu je 2.300,00 eur. Iznos modula je 575,00 eur.

5% popusta odobravamo:

 • Za jednokratnu uplatu – 2.185,00 eur. (do 01.11.2023. uz prethodno plaćen nepovratni polog od 100,00 eur prilikom prijave)
 • Bračnim parovima i članovima obitelji iz istog domaćinstva koji se školuju u isto vrijeme – 2.185,00 eur po polazniku.
 • Za rane prijave za upis u prvu godinu (do 1.8.2023.) = 2.185,00 eur (546,25 eur po modulu) – uvjet za ranu prijavu: ispunjena prijavnica, uplaćen nepovratni polog za rezervaciju mjesta na generaciji u iznosu od 100,00 € koji je uključen u cijenu edukacije i odbija se od iznosa zadnjeg modula prve godine.

Ukoliko uz ranu prijavu plaćate jednokratno cijelu školsku godinu, ukupan iznos školarine za prvu godinu je 2.070,00 eur.

Dodatni troškovi koji nisu u cijeni školarine:

 • 12 obaveznih individualnih terapija godišnje (Osobni razvoj)
 • 20 obaveznih individualnih terapija godišnje (Terapijski rad)
 • 20 supervizija ukupno na 3. i 4. godini (Terapijski rad)

(za odabir terapeuta pogledajte popis na www.cir.hr)

 30 sati Anatomije i fiziologije (polaznici se sami organiziraju u grupu kod preporučene liječnice koja vodi tečaj, cca oko 300,00 eur po osobi). Anatomiju je potrebno dovršiti do kraja školovanja za sve one koji žele postati terapeuti, a prilikom svog prethodnog formalnog školovanja nisu položili ili nisu imali te predmete.

U slučaju izostanka s nekog od modula i dalje ste u obavezi modul platiti u matičnom Centru, a modul koji ste izostali možete nadoknaditi u nekom od naših Centara u istoj ili narednoj godini bez naknadnih troškova.

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - RIJEKA 2023/2024

I. MODUL
II. MODULIII. MODULIV. MODUL
25.-29.10.2023.
13.-17.12.2023. 28.02.-03.03.2024.
08.-12.05.2024.

 

Škola u Rijeci organizirana je u 4 modula godišnje, u trajanju od 5 dana.

Moduli škole se održavaju od srijede do subote (9:30 – 18h) s pauzom za ručak i nedjelja je od 9:30 do 14h. Program jedne godine se odvija svaka dva mjeseca.

Dodatne informacije

Posjeti web: Program za osobni razvoj

Posjeti web: Edukacija za praktičare i psihoterapeute

Prijava na edukaciju: On-line forma prijave

Piši nam: rijeka@cir.hr

Nazovi nas: +385 91 589 4288 Helena Hajdin

Prijavi se na mailing listu

Facebook: Centar za Integrativni Razvoj Rijeka

Instagram: CIR Rijeka

Ukoliko vas je naša edukacija zaintrigirala, ali želite prvo iskustveno provjeriti da li je to za vas pridružite nam se na iskustvenim radionicama i promo predavanjima! Prijavite se na mailing listu da vas informiramo o aktualnim događajima u predstojećem periodu.

Ukoliko imate pitanja stojimo vam na raspolaganju putem e-maila rijeka@cir.hr i telefona +385 91 589 4288!

Licencirani terapeuti Centra za integrativni razvoj – Rijeka

Helena Hajdin
Rijeka
M: 091 5894 288
helenahajdin5@gmail.com
Linda Caser
Rijeka
M: 091 529 1611
lindaca8@gmail.com
Sara Tomljanović
Rijeka
M: 098 358 010
saratomljanovic@hotmail.com
Helena Vretenar
Rijeka/Opatija
M: +385 91 9738 197
hvretenar@gmail.com

CIR praktičari – Rijeka

Tamara Šustar
Rijeka
M: 091 560 6805
tamara.centar@gmail.com
Petra Bulić
Pazin/Rijeka
M: 091 506 2608
bulicpetra@gmail.com
Snježana Pirija
Rijeka
M: 099 343 0089
pirijasnjezana@gmail.com
Ksenija Kravets
Rijeka
M: +386 70 64 00 64
ksenija.kravetz@gmail.com

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM I TERAPEUTSKI TRENING ZA CIR RIJEKA

*datumi za četvorogodišnji program i terapeutski trening za Zagreb, Split, Beograd, Ljubljanu , Budimpeštu  i Sarajevo.

 

 

 

 

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - RIJEKA 2023/2024

I. MODUL
II. MODULIII. MODULIV. MODUL
25.-29.10.2023.
13.-17.12.2023. 28.02.-03.03.2024.
08.-12.05.2024.