Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

CIR DUBROVNIK

edukacija iz integrativne
tjelesno orijentirane psihoterapije

UČITELJSKI TIM – CIR DUBROVNIK

Osnovne informacije o programu za osobni razvoj i terapijski rad

 • Program za integrativni osobni razvoj i terapijski rad je edukacija iz područja integrativne psihologije, tjelesno-orijentirane terapije i duhovnosti.
 • Kroz program polaznici se susreću sa cjelovitim pregledom vodećih tjelesno orijentiranih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive. Dominantna orijentacija CIR programa je na tehnikama učenja koje osim mentalnog, uključuju i emocionalno i tjelesno učenje, a teorijski dio nastave praćen je praktičnim vježbama.
 • Ovo je program koji nudi pojedincima zainteresiranim za istraživanje sebe siguran prostor, stručno vodstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva i obrazaca, približavanje stvarnom sebi, otkrivanje vlastite biti i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i njegovu kreaciju.
 • CIR je prvi akreditirani trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju u Hrvatskoj i regiji od EABP-a (Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju) po metodi Integrativne sržne dinamike, ICD, čijom akreditacijom zadovoljava sve europske i hrvatske psihoterapijske trening standarde. CIR je član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH. CIR je član Hrvatske komore psihoterapeuta – HKPT

Pregled programa

Psihodinamika – Razvojna trauma, rad sa internaliziranim obrascima, objektni odnosi

Teorija vezivanja

Rani razvoj djeteta

Psihotrauma

Obiteljske konstelacije

Jungijanska integrativna analiza snova

Tjelesno orijentirani terapijski rad

Integrative Core Dynamics – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom

Karakterne strukture – neorajhijanska Core Energetika

Segmenti/pojam tjelesnog oklopa po Reichu

Tijelo i psihodinamika – međuodnos

Tehnike disanja i trauma

Terapija plesom i pokretom

Transpersonalna i integralna psihologija – ljudska višedimenzionalnost

Tijelo, energija i svjesnost – međuodnos

Teorije ljudske svijesti

Duhovna psihologija po Pathworku

Wilberova mapa svijesti – teorije ljudske svijesti

Integracija esencijalne i vanjske osobnosti

Energetska tijela i svjesnost

Maska, Niže Ja, Više Ja

Ego i esencija

Upis na program u Dubrovniku 2022/23

 • CIR program za osobni razvoj i terapijski rad koncipiran je kao program po akademskim godinama i na svakoj godini nastava se odvija kroz četiri modula koji traju pet dana.
 • Postoji mogućnost da se pridružite na prvom modulu i nakon toga odlučite da li ćete nastaviti sa programom. Ukoliko se opredjelite za nastavak programa obavezujete se da tu godinu pohađate u cijelosti.
 • Prve dvije godine čine cjelinu programa i prvenstveno su usmjerene na osobni razvoj, upoznavanje bazičnih koncepata ove integrativne tjelesno orijentirane metode (Integrative Core Dynamics). Kroz ovaj dio programa polaznici su podržani da stečena znanja primijene na vlastiti život.
 • Polaznici CIR Dubrovnika imaju mogućnost u svome gradu završiti dvogodišnji program, nakon čega se opredjeljuju za nastavak edukacije treće i četvrte godine u jednom od naših centara (Split, Zagreb, Rijeka, Slovenija, Beograd).
 • Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju i sa tjelesno terapijskim procesom i tehnikama rada (u svrhu dubljeg osobnog razvoja i za one koji su zainteresirani za terapijski rad). Nakon završetka svih djelova četvorogodišnjeg programa polaznici stiču diplomu praktičara integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije i mogu terapijski raditi pod supervizijom.
 • Polaznici koji su ispunili uvjete za Integrative Core Dynamics praktičara mogu se opredijeliti za nastavak školovanja i upisati postdiplomski program u Zagrebu u trajanju od godinu i pol dana, čijom završetkom stječu diplomu tjelesno orijentiranog psihoterapeuta.
 • Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s mentorima i između 12 i 20 individualnih terapija godišnje (ovisno o tome da li se osoba opredjeljuje za program osobnog razvoja ili za terapeutski rad), sa terapeutom koji radi po metodama CIR-a. Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz tjelesno orijentirane prakse. Dio te prorade će se dogoditi tokom samog modula, no važna je i individualna podrška.
 • Polaznici koji se opredijele za terapijski smjer tokom treće i četvrte godine edukacije pohađaju i 12 supervizija i program od 30 sati anatomije (osim ukoliko su tokom prethodnog školovanja imali ovaj predmet).

Škola je organizirana je u 4 modula godišnje, u trajanju od 5 dana.

Moduli škole se održavaju od srijede do subote (9:30 – 18h) sa pauzom za ručak i nedjelja je od 9:30 do 14h. Program jedne godine se odvija svaka dva mjeseca.

 

Datumi modula u Dubrovniku za generaciju 2022/23:

I modul 19.-23.10.2022.

II modul 10.-14.12.2022.

III modul 04.-08.03.2023.

IV modul 03.-07.05.2023.

Troškovi i politika pohađanja nastave

Cijena školarine za cijelu godinu iznosi 2000€. Ukoliko se plati odjednom uključuje se popust od 5%. Bračni parovi i članovi istog domaćinstva imaju popust od 5%. Popusti se zbrajaju ako se plati odjednom.

Za plaćanje na rate ili po modulima cijena je 500€ po modulu. Za rane prijave u Dubrovniku
(do 1.9.2022.) uz ispunjenu prijavnicu i akontaciju 100€, dobivate 5% popusta, a cijena tada
iznosi 1900€, tj. 475€ po modulu. Ukoliko uz to plaćate cijeli iznos odjednom, popusti se
zbrajaju.

U slučaju da izostanete sa nekog od modula i dalje ste u obavezi da modul platite. Modul
koji ste izostali možete nadoknaditi u Rijeci, Zagrebu, Dubrovniku, Splitu ili Beogradu u istoj
ili narednoj godini.

Svaki od polaznika tokom edukacije treba imati između 12 i 20 individualnih terapija godišnje, kod terapeuta odobrenih od CIR-a. Broj terapija varira ovisno od tipa programa koji polaznik upisuje (osobni razvoj ili terapijski rad) i trošak terapija nije uključen u cijenu edukacije. Terapije se održavaju u Dubrovniku i Splitu a detaljne informacije o načinu organizacije terapija i listu terapeuta možete dobiti na prvom modulu edukacije. Na trećoj i četvrtoj godini edukacije neophodno je pohađati minimum 12 supervizija i odslušati 30 sati anatomije (ukoliko je u okviru prethodnog obrazovanja postojala anatomija nije je potrebno ponovo slušati).

Dodatne informacije

Posjeti web: Program za osobni razvoj

Posjeti web: Edukacija za praktičare i psihoterapeute

Prijavi se na mailing listu

Informacije i prijave: oledrutter@yahoo.com, +385 91 586 8107 Olivera Drutter

Facebook: CIR Dubrovnik, Centar Olivetti

Instagram: CIR Dubrovnik, Centar Olivetti

Licencirani terapeuti Centra za integrativni razvoj – Dubrovnik

Olivera Drutter
Dubrovnik / Split
M: 091 5868 107
oledrutter@yahoo.com
Ivanka Perić
Dubrovnik
M: 098 959 1232
ivankarmp@gmail.com

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM I TERAPEUTSKI TRENING ZA CIR DUBROVNIK

*datumi za četvorogodišnji program i terapeutski trening za Zagreb, Split, Rijeku, Beograd, Ljubljanu i Budimpeštu.

 

 

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - DUBROVNIK 2022/2023

I. MODULII. MODUL
III. MODULIV. MODUL
19.-23.10.2022.

10.-14.12.2022.04.-08.03.2023.03.-07.05.2023.