Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

CIR BEOGRAD

Centar za integrativni razvoj Beograd
Upis u novu generaciju polaznika 2023/2024

Program za Lični razvoj i Psihoterapijski rad 2023/2024
Integrativne telesno orijentisane psihoterapije po metodi integrativne sržne dinamike

O CIR-u

Centar za integrativni razvoj EDUCA je trening institut koji se bavi oblašću ličnog razvoja kao i psihoterapijskom edukacijom iz integrativne telesno orijentisane psihoterapije u Hrvatskoj i u ovom delu Evrope. CIR se promocijom ličnog razvoja i integrativne telesno orijentisane psihoterapije bavi i kroz predavanja, radionice i specifične tematske edukacije. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva, edukacije, rada i istraživanja u oblasti ličnog razvoja i integrativne telesno orijentisane psihoterapije troje začetnika ovog pristupa – Lasla Pintera, Tomislava Senečića i Enese Mahić.

Oni su kroz iskustva stečena na međunarodnim edukacijama, oblast integrativne telesne psihoterapije i duhovnosti nadalje istraživali i kroz godine rada integrisali u sopstvenu metodu rada – Integrativnu sržnu dinamiku (ICD).

 

Centralni deo našeg delovanja je edukacija iz psihodinamike i duhovnosti u Zagrebu, Splitu, Budimpešti, Beogradu, Rijeci, Ljubljani i od 2023. u Sarajevu.

Vizija koju pratimo sopstvenom namerom i delovanjem uključuje permanentno razvijanje i nadograđivanje sistema edukacije koji smo izgradili.
Naš trening institut, odnosno četvorogodišnja edukacija ličnog razvoja i petogodišnja edukacija iz integrativne telesno orijentisane psihoterapije, jezgro je našeg edukativnog rada koji se bavi teorijskim i iskustvenim pristupima ličnom razvoju i terapijskim radom u profesionalnom smislu ili integracijom veština terapijskog rada u druge poslove i veštine.
U metodologiju rada uključena su područja: telesno orijentisane psihoterapije, kliničke psihologije (rani razvoj deteta), rada i znanja o psihotraumi, dubinske analize snova i rada sa imaginacijom (C. G. Jungu).
Duhovni, transpersonalni (nadosobni) aspekt našeg pristupa inspirisan je između ostalog pristupima Pathworka (duhovne psihologije), Core energetike, jungijanske analitičke psihologije i teorija ljudske svesti (K. Wilber).

 • Program za Lični razvoj i Terapijski rad je edukacija iz oblasti integrativne psihologije, telesno orijentisane terapije i duhovnosti.
 • Kroz program polaznici se susreću sa celovitim pregledom vodećih telesno orijentisanih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive. Dominantna orijentacija CIR programa je na tehnikama učenja koje osim mentalnog, uključuju duboko iskustveno, emocionalno i telesno učenje, a teorijski deo nastave praćen je praktičnim vežbama.
 • Ovo je program koji nudi pojedincima zainteresovanim za istraživanje sebe siguran prostor uz stručno vođstvo i podršku za otkrivanje sopstvenih dubljih slojeva psihe i obrazaca, približavanje stvarnom sebi, otkrivanje svoje suštine i preuzimanje odgovornosti za svoj život i njegovu kreaciju. Program podstiče razrešavanje negativnih, destruktivnih obrazaca unutar sebe na svim nivoima: na telesnom, emocionalnom, voljnom, metalnom i duhovnom nivou.
 • Za razliku od formalnog obrazovnog sistema, naš program je orijentisan na tehnike učenja koje se temelje na ličnom iskustvu pa je zato i teorijski deo nastave redovno praćen praktičnim vežbama. To ujedno znači da su tehnike učenja osim na mentalno, orijentisane i na emocionalno i telesno učenje.
 • Takvom tehnikom učenja pristupamo svakom polazniku individualno pa je deo edukacije fokusiran na individualnu i ličnu primenu stečenih znanja.
 • Ovaj program vodimo uz kontinuirano usavršavanje od 2003. godine i prvi je program integrativne telesne psihoterapije u Hrvatskoj i ovom delu Evrope.

Pregled programa:

1. Psihodinamika I – fokus na pred-osobni nivo svesti

Teorija vezivanja
Rani razvoj deteta, psihološki i neurobiološki aspekti
Psihotrauma i tehnike rada sa ranim razvojnim traumama

2. Psihodinamika II – fokus na osobni nivo svesti

Telesno orijentisani terapijski rad
Integrative Core Dynamics – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom
Karakterne odbrane – neorajhijanska Core energetika
Segmenti po Reichu
Telo i psihodinamika – međuodnos
Tehnike disanja i rad sa traumom
Terapija plesom i pokretom
Porodične konstelacije

3. Psihodinamika III – fokus na nad-osobni nivo i integraciju svih nivoa svesti

Transpersonalna i integralna psihologija – Duhovnost
Telo, energija i svesnost – međuodnos
Integrativne Core Dynamics – meditativne tehnike, tehnike disanja i moduliranja moždanih talasa i stanja svesti
Integracija sržne ličnosti (Višeg ja, Esencije) i spoljne ličnosti (Ega)
Duhovna psihologija po Pathworku
Maska, Niže Ja, Više Ja
Integrativna analiza snova – Jungijanske osnove
Wilberova mapa svesti – teorije ljudske svesti
Integrativna duhovnost

KOME JE NAMENJEN PROGRAM?

 • Imamo dva programa: Program za lični razvoj i Program za terapijski rad
 • Program za lični razvoj namenjen je svim punoletnim odraslim osobama, bez obzira na prethodno obrazovanje, koje su zainteresovane za sopstveni lični razvoj.
 • Program za Terapijski rad namenjen je svim punoletnim osobama koje žele da postanu psihoterapeuti i kojima je ovakav modalitet psihoterapije zanimljiv pristup za rad s budućim klijentima.
 • Postoji mogućnost da se pridružite na prvom modulu koji se održava u novembru 2023. godine i nakon toga odlučite da li ćete nastaviti sa programom.
 • Postoji mogućnost da se tokom edukacije promenite preferencu i pređete na program za Terapijski rad uz ispunjenje specifičnih uslova za taj program.

Ovom edukacijom polaznici stiču praktična znanja:

 

 • Kako se stabilno povezati sa sopstvenim osećajem sigurnosti pa iz takve psihofizičke ukorenjenosti graditi bolji odnos sa sobom i bližnjima i svojim životnim i poslovnim ciljevima.
 • Kako isceliti bol koja stvara osećaj nepovezanosti, nezadovoljstva ili besmisla i kako vratiti osećaj celovitosti i sposobnosti da kreiraju i žive život kakav su oduvek želeli.
 • Kako se brinuti o svom zdravlju kroz praktične veštine psihofizičke samoregulacije.
 • Kako savladati osnovne veštine integrativne telesno orijentisane psihoterapije.

 

Bez obzira da li upisujete ovaj program kao oblik stručnog usavršavanja nakon studija ili vam je ovo prva edukacija u ovoj oblasti, bićete podržani u primeni stečenih znanja za svoj lični razvoj.

O PROGRAMU ZA LIČNI RAZVOJ

O PROGRAMU ZA LIČNI RAZVOJ

 

CIR program za Lični razvoj je četvorogodišnji program koji se odvija kao i akademska godina – od jeseni do leta.

Na svakoj akademskoj godini nastava se odvija kroz četiri modula u razmaku od dva meseca koji traju pet dana za redom – vikend i tri radna dana od 09:30-18:00h.

Ukupno 16 modula tokom 4 godine školovanja.

Postoji mogućnost da se pridružite na prvom modulu koji se održava u novembru 2023. godine i nakon toga odlučite da li ćete nastaviti sa programom.

Prve dve godine čine celinu programa i prvenstveno su usmerene na lični razvoj i upoznavanje osnovnih koncepata integrativne sržne dinamike (ICD). Kroz ovaj deo programa polaznici su podržani da stečena znanja primene na svoj život.

Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju sa telesno terapijskim procesom i tehnikama rada u svrhu dubljeg ličnog razvoja a postoji mogućnost da tokom edukacije promenite preferencu i pređete na program za Terapijski rad, uz ispunjenje specifičnih uslova za taj program.

Nakon završetka programa uz pohadjanje individualnih terapija polaznici stiču diplomu za Lični razvoj.

 

TERAPIJE

Uz nastavu na modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s terapeutima koje sami odaberete. Troškovi terapija nisu uključeni u cenu edukacije.

 

Za program za Lični razvoj potrebno je pohađati minimalno 12 individualnih terapija svake akademske godine po metodama CIR-a i telesno orijentisanih pravaca.

Ukupno 48 sati individualnih terapija tokom četvorogodišnjeg školovanja.

 

Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz telesno orijentisane vežbe za vreme modula. Deo te prorade će se dogoditi tokom samog modula, no važna je i individualna podrška.

 

Za više detalja o programu raspitajte se na cir.beograd@gmail.com a nakon vašeg upita možemo se dogovoriti za telefonski razgovor.

O PROGRAMU ZA TERAPIJSKI RAD

O PROGRAMU ZA TERAPIJSKI RAD

Prvi deo programa za terapijski rad – je program u trajanju od 4 godine koji se odvija kao i akademska godina od jeseni do leta u Beogradu.
Na svakoj akademskoj godini nastava se odvija kroz etiri modula u razmaku od dva meseca koji traju pet dana za redom – vikend i tri radna dana od 09:30- 18:00h.  Ukupno 16 modula tokom 4 godine školovanja.

Nakon završetka četvorogodišnjeg programa, polaznici dobijaju dokument o završenom prvom delu edukacije iz integrativne telesno orijentisane psihoterapije po metodi Integrativne sržne dinamike – ICD.

Edukant koji je završio sve delove četvorogodišnjeg programa, upisom na Terapeutski trening (drugi deo edukacije) stiče status Praktičara telesno orijentisane psihoterapije i može terapijski raditi pod supervizijom.

Drugi deo programa za terapijski rad – je program Terapeutskog treninga koji polaznici upisuju i pohađaju u Centru u Zagrebu po završetku četvorogodišnjeg programa (prvi deo edukacije) u Beogradu.

Terapeutski trening traje 1 godinu (ukupno 8 modula koji traju po 3 dana od petka do nedelje (09:30-18:00h).

Postoji mogućnost da se pridružite na prvom modulu edukacije u Beogradu koji se održava u novembru 2023. godine i nakon toga odlučite da li ćete nastaviti sa programom.
Za više detalja o programu raspitajte se na cir.beograd@gmail.com a nakon vašeg upita možemo se dogovoriti za telefonski razgovor.

*PRVI DEO Programa za terapijski rad

Mesto održavanja edukacije – Beograd

Prve dve godine čine celinu programa i prvenstveno su usmerene na lični razvoj, upoznavanje osnovnih koncepata ove integrativne telesno orijentisane metode (Integrativne sržne dinamike – ICD). Kroz ovaj deo programa polaznici su podržani da stečena znanja primene na svoj život jer verujemo da samo sopstvenom proradom mogu zaista podržati buduće klijente.

Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju sa telesno terapijskim procesom i tehnikama rada sa ciljem dubljeg ličnog razvoja i za svoj terapijski rad i kreću sa supervizijama.
***Od treće godine polaznici kreću sa terapijskom praksom rada s klijentima kao edukanti u superviziji  uz obavezu na transparentnu komunikaciju s klijentima da su još u procesu edukacije.

TERAPIJSKI RAD

TERAPIJE tokom prvog dela edukacije
Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s terapeutima koje sami odaberete. Terapije nisu uključene u cenu edukacije.
Za program Terapijski rad potrebno je pohađati minimalno 20 individualnih terapija godišnje po metodama CIR-a i telesno orijentisanih pravaca.

Potrebno je imati ukupno 80 sati individualnih terapija tokom četvorogodišnjeg školovanja.
Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz telesno orijentisane prakse za vreme modula. Deo te prorade će se dogoditi tokom samog modula, no važna je i individualna podrška.

SUPERVIZIJE tokom prvog dela edukacije
Tokom treće i četvrte godine edukacije polaznici pohađaju 20 supervizija koje nisu uključene u cenu edukacije i program od 30 sati anatomije koji nije uključen u cenu edukacije.
Napomena: Ukoliko ste tokom prethodnog školovanja imali predmet anatomija i fiziologija nije potrebno pohađati seminar anatomije (uz priloženu potvrdu ili diplomu).

*DRUGI DEO – Terapeutski trening

Mesto održavanja edukacije – Zagreb

Peta godina – na Terapeutski trening mogu se upisati svi oni koji su ispunili uslove za prvi deo edukacije (do nivoa praktičara) u Beogradu.  Upisom na Terepeutski trening edukanti stiču status Praktičara telesno orijentisane psihoterapije.

Na Terapeutskom treningu koristimo se integrativnim pristupom koji uključuje objektne odnose, faze psihoseksualnog razvoja i rad s telom, energijom u telu, ekspresijom i artikulacijom, pokretom i vođenom imaginacijom, a sve uz korišćenje mape svesti K. Wilbera.

https://www.cir.hr/edukacija/terapeutski-trening/ ***

TERAPIJE

Uz nastavu u modulima, tokom Terapeutskog treninga, polaznici treba da imaju 20 individualnih terapija s terapeutima. Terapije nisu uključene u cenu edukacije. SUPERVIZIJE
Tokom Terapeutskog treninga, polaznici treba da imaju 20 sati supervizija koje nisu uključene u cenu edukacije, od kojih minimum 10 mora biti individualnih supervizija a 10 može biti grupnih supervizijskih sati.

DIREKTAN RAD SA KLIJENTIMA

Rad sa klijentima podrazumeva 400 sati prakse sa klijentima pod redovnom supervizijom. Ovi sati se mogu prikupljati od treće godine edukacije.

Napomene:

Kako je CIR akreditovani trening institut za telesno orijentisanu psihoterapiju, završetkom petogodišnjeg programa za Terapijski rad, uz ispunjenje svih uslova za diplomu za terapijski rad,  naši polaznici stiču pravo da konkurišu u Evropsku asocijaciju za telesno orijentisanu psihoterapiju (EABP) i dobiju evropski sertifikat.

U Srbiji trenutno ne postoji Zakon o psihoterapiji mada se čine napori u tom pravcu. Trenutno postoji i mogućnost konkurisanja za nacionalni sertifikat pri Savezu društava psihoterapeuta Srbije (čiji je član CIR), koji okuplja pojedince psihoterapeute različitih stručno prihvaćenih psihoterapijskih modaliteta. Osnovni uslov je završetak akreditovanog trening programa i sticanje sertifikata u nekom priznatom psihoterapijskom modalitetu (na primer CIRov program za terapijski rad koji je akreditovan u EABP).

Osobe koje po primarnom obrazovanju nisu psiholozi ili psihijatri prilikom apliciranja za Nacionalni sertifikat za psihoterapiju prilažu i dokaz o završenoj Propedeutici na koju se mogu upisati svi koji su diplomirali na najmanje trogodišnjem fakultetskom programu (VI1 nivo ili najmanje 180 espb).

UPIS, TROŠKOVI I POHAĐANJE NASTAVE

Uslov za upis je da ste psihički stabilni i da želite raditi na sebi. Za prijavu na program i razmatranje vaše aplikacije potrebno je ispuniti prijavnicu.

Imate mogućnost da dođete na prvi modul edukacije procenite da li je ova edukacija za vas bez obaveze da edukaciju nastavite.

 • Ukupna cena edukacije za jednu akademsku godinu je 1.800,00 eur.
 • Školarina se može plaćati za svaki modul pojedinačno iznos je 450,00 eur.
 • Za jednokratnu uplatu celog iznosa školarine za jednu akademsku godinu odobrava se popust od 5% – tada je cena 1.710,00 eur.
 • Bračnim parovima i članovima porodice iz istog domaćinstva koji se školuju u isto vreme odobrava se 5% popusta – tada je cena 1.710,00 eur po polazniku.
 • Popusti za uplatu školarine za celu godinu odjednom i za partnere se mogu zbrajati.

Broj polaznika je ograničen a mesto u grupi se rezerviše uplatom nepovratnog depozita od 100 eur koji će biti uračunat u cenu edukacije.

 • Dodatni troškovi koji nisu uključeni u cenu školarine:
  • Obavezne individualne terapija čije cene određuju odabrani terapeuti (12 za lični razvoj I 20 za terapijski rad godišnje)
  • 20 supervizija ukupno na 3. i 4. godini (za program terapijski rad)
  • 30 sati Anatomije i fiziologije (polaznici se sami organizuju u grupu kod preporučenih edukatora medicinske struke i cena varira od 200,00 – 300,00 eur ukoliko prilikom svog prethodnog školovanja niste imali taj (za Terapijski rad)
 • Ukoliko propustite neki modul možete ga nadoknaditi u nekom od naših Centara u istoj ili narednoj godini bez naknadnih troškova, a CIR centri postoje u Zagrebu, Splitu, Budimpešti, Beogradu, Rijeci, Ljubljani i od 2023. u Sarajevu.

Datumi održavanja edukacije u Beogradu 2023/24:

I. MODUL II. MODUL III. MODUL IV. MODUL
11.-15.11.2023. 10.-14.02.2024. 23.-27.03.2024. 25.-29.05.2024.

Za više detalja o programu raspitajte se na cir.beograd@gmail.com a nakon vašeg upita možemo se dogovoriti za telefonski razgovor.

KONTAKT:
+381 63 339 541 Marija Rudić

***CIR EDUCA je prvi akreditovani trening institut za telesno orijentisanu psihoterapiju po modalitetu ICD – integrativne sržne dinamike u Hrvatskoj i regionu od EABP-a (Evropske asocijacije za telesno orijentisanu psihoterapiju), čijom akreditacijom zadovoljava sve evropske i hrvatske psihoterapijske trening standarde***

 

CIR Educa u Srbiji je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS)

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM I TERAPEUTSKI TRENING ZA CIR BEOGRAD

*datumi za četvorogodišnji program i terapeutski trening za Zagreb, Split, Rijeku, Ljubljanu, Budimpeštu i Sarajevo.

 

 

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - BEOGRAD 2023/2024

I. MODULII. MODULIII. MODULIV. MODUL
11.-15.11.2023.10.-14.02.2024.23.-27.03.2024.25.-29.05.2024.

Licencirani terapeuti Centra za integrativni razvoj – Beograd

Kruno Šunjić
Zagreb/Beograd
M: +385 95 1980 521
kruno.sunjic@gmail.com
Marija Rudić
Beograd
M: +381 63 339 541
telesnoterapijska.praksa@gmail.com
Nikola Jurišić
Zagreb/Beograd
M: +385 97 651 5130
nijurisic@gmail.com
Ante Žaja
Zagreb/Beograd
M: +385 91 528 5951
+381 61 6833 812
zajaante@yahoo.com
Biljana Milanović
Beograd / Smederevo / online
M: +381 65 900 1129
biljanaradic83@gmail.com
Mirjana Radak
Beograd, Novi Sad
M: +381 65 2093 672
radak.mirjana@yahoo.com

CIR praktičari – Beograd

Mila Paunović
Beograd
M: +381 64 1867034
milapaunovic@gmail.com
Radoman Čolović
Beograd
M: +381 69 2244 800
radoman@teloija.rs
Aleksandra Novaković
Beograd
M: +381 60 300 32 42
aleksandra.novakovic@hmc.rs
Jasna Radonjić
Beograd
M: +381 60 7377 477
jasnaradonjic@yahoo.com
Jelena Milovanović
Beograd
M: +38163384905
milovanovic.jelena108@gmail.com
Marija Hajster
Beograd / online
M: +381 62 467 190
marijahajster.therapy@gmail.com
Tereza Moličnik
Beograd uživo/ ostatak sveta online
M: +38163413391
molicnik@gmail.com
Mirjana Brzaković
Beograd
M: +381 64 212 7948
mirjanabrzakovic@gmail.com
Ognjen Jovanović
Zagreb / Novi Sad / Sarajevo
M: 095 848 5349
integrativnet@gmail.com
Bojana Crnovršanin
Beograd
M: +381 63 1732 741
bojana.crnovrsanin@gmail.com
Jelena Bešlin
Beograd
M: +381 64 210 4842
jelena.beslin@gmail.com
Danijela Milutinović
Beograd
+381 641527824
danijela.milutinovic@gmail.com
Jelena Miloradović
Beograd / online
M: +381 63 375 842
jelena.miloradovic@gmail.com
Aleksandar Lazarević
Beograd / Trst / online
M: +393492433007 | +381 637721408
aleksandar.lazarevic.86@protonmail.com
Marija Ostojić
Beograd / Online
M: +381 63 622062
marija_ostojic@msn.com
Marija Veličković
Beograd
+381 63 357 822
mm79yu@yahoo.com
Jasna Micić
Beograd
M: +381643855411
jasna.v.micic@gmail.com
Ksenija Poznanović
Beograd / Online
M: +381693464600
xenia.poz@gmail.com
Milica Lukić
Beograd
M: +38163354632
lukicmil@gmail.com
Slađana Marković
Beograd
M: +381 64 4572403
sladjanamarkovic.tp@gmail.com
Nadežda Jevtić
Beograd
M: 060/0140055
nadica.jevtic.81@gmail.com