Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

CIR BEOGRAD

Centar za integrativni razvoj Beograd
Upis u novu generaciju polaznika 2023/2024

Osnovne informacije o programu za lični razvoj i terapijski rad

 • Program za integrativni lični razvoj i terapijski rad je edukacija iz područja integrativne psihologije, telesno-orijentisane terapije i duhovnosti.
 • Kroz program polaznici se susreću sa celovitim pregledom vodećih telesno orijentisanih i integrativnih psihodinamičkih pravaca iz teorijske i iskustvene perspektive. Dominantna orijentacija CIR programa je na tehnikama učenja koje osim mentalnog, uključuju i emocionalno i telesno učenje, a teorijski deo nastave praćen je praktičnim vežbama.
 • Ovo je program koji nudi pojedincima zainteresovanim za istraživanje sebe siguran prostor, stručno vođstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva i obrazaca, približavanje stvarnom sebi, otkrivanje vlastite suštine i preuzimanje odgovornosti za sopstveni život i njegovu kreaciju.
 • Centar za integrativni razvoj je punopravni član EABP-a – (Evropske asocijacije za telesno orijentisanu terapiju) i prvi akreditovani trening institut u regionu za telesno orijentisanu psihoterapiju, čime zadovoljava sve evropske psihoterapijske stadnarde.

Pregled programa

Psihodinamika – Razvojna trauma, rad sa internalizovanim obrascima, objektni odnosi

Teorija vezivanja

Rani razvoj deteta

Psihotrauma

Porodične konstelacije

Jungijanska integrativna analiza snova

Telesno orijentirani terapijski rad

Integrative Core Dynamics – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom

Karakterne strukture -neorajhijanska Core Energetika

Segmenti/pojam telesnog oklopa po Reichu

Telo i psihodinamika – međuodnos

Tehnike disanja i trauma

Terapija plesom i pokretom

Transpersonalna i integralna psihologija – ljudska višedimenzionalnost

Telo, energija i svesnost – međuodnos

Teorije ljudske svesti

Duhovna psihologija po Pathworku

Wilberova mapa svesti – teorije ljudske svesti

Integracija esencijalne i spoljne osobnosti

Energetska tela i svesnost

Maska, Niže Ja, Više Ja

Ego i esencija

Upis na program u Beogradu 2022/23

 • CIR program za lični razvoj i terapijski rad u Beogradu koncipiran je kao program po akademskim godinama i na svakoj godini nastava se odvija kroz četiri modula koji traju pet dana.
 • Postoji mogućnost da se pridružite na prvom modulu koji se održava u novembru 2022. godine i nakon toga odlučite da li ćete nastaviti sa programom. Ukoliko se opredelite za nastavak programa obavezujete se da tu godinu pohađate u celosti.
 • Prve dve godine čine celinu programa i prvenstveno su usmerene na lični razvoj, upoznavanje bazičnih koncepata ove integrativne telesno orijentisane metode (Integrative Core Dynamics). Kroz ovaj deo programa polaznici su podržani da stečena znanja primene na sopstveni život.
 • Na trećoj i četvrtoj godini polaznici se upoznaju i sa telesno terapijskim procesom i tehnikama rada (u svrhu dubljeg ličnog razvoja i za one koji su zainteresovani za terapijski rad). Nakon završetka svih delova četvorogodišnjeg programa polaznici stiču diplomu praktičara integrativne telesno orijentisane psihoterapije i mogu terapijski raditi pod supervizijom.
 • Polaznici koji su ispunili uslove za Integrative Core Dynamics praktičara mogu se opredeliti za nastavak školovanja i upisati postdiplomski program u Zagrebu u trajanju od godinu i po dana, čijim završetkom stiču diplomu telesno orijentisanog psihoterapeuta.
 • Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i individualni rad s mentorima i između 12 i 20 individualnih terapija godišnje (u zavisnosti od toga da li se osoba opredeljuje za program ličnog razvoja ili za terapeutski rad), sa terapeutom koji radi po metodama CIR-a. Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz telesno orijentisane prakse. Deo te prorade će se dogoditi tokom samog modula, no važna je i individualna podrška.
 • Polaznici koji se opredele za terapijski smer tokom treće i četvrte godine edukacije pohađaju i 12 supervizija i program od 30 sati anatomije (osim ukoliko su tokom prethodnog školovanja imali ovaj predmet).

Škola u Beogradu organizovana je u 4 modula godišnje, u trajanju od 5 dana.
Moduli škole se održavaju od subote do srede (okvirno 9:30 – 18:00). Program jedne godine se odvija svaka dva meseca.

 

Datumi modula za generaciju 2022/2023 su:

1. modul – 12.- 16. 11.2022.

2. modul – 11.- 15. 02.2023.

3. modul – 01. – 05. 04.2023.

4. modul – 03. – 07. 06.2023.

 

Mesto održavanja modula:

Škola se održava u Beogradu

Troškovi i politika pohađanja nastave

Cena školarine za celu godinu iznosi 1600 EUR. Možete je plaćati po modulu i cena je 400 EUR za jedan modul. Ukoliko godišnju školarinu platite odjednom (ovo možete odlučiti na kraju prvog modula) postoji popust od 5%.

U cenu školarine nije uključen trošak prostora i očekuje se da će biti oko 40 EUR po modulu.

Svaki od polaznika tokom edukacije treba da ima između 12 i 20 individualnih terapija godišnje, kod terapeuta odobrenih od CIR-a. Broj terapija varira u zavisnosti od tipa programa koji polaznik upisuje (lični razvoj ili terapijski rad) i trošak terapija nije uključen u cenu edukacije. Terapije se održavaju u Beogradu a detaljne informacije o načinu organizacije terapija i listu terapeuta možete dobiti na prvom modulu edukacije. Na trećoj i četvrtoj godini edukacije neophodno je pohađati minimum 12 supervizija i odslušati 30 sati anatomije (ukoliko je u okviru prethodnog obrazovanja postojala anatomija nije je potrebno ponovo slušati).

U slučaju da izostanete sa nekog od modula i dalje ste u obavezi da modul i troškove prostora platite u matičnoj školi (CIR Beograd). Modul koji ste izostali možete nadoknaditi u Zagrebu, Rijeci ili Splitu u istoj ili narednoj godini bez naknadnih troškova.

Način prijave

Popunjen prijavni formular poslati na adresu cir.beograd@gmail.com

 

Ukoliko imate pitanja stojimo vam na raspolaganju putem mejla cir.beograd@gmail.com!

 

www.cir.hr | cir.beograd@gmail.com

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM I TERAPEUTSKI TRENING ZA CIR BEOGRAD

*datumi za četvorogodišnji program i terapeutski trening za Zagreb, Split, Rijeku, Ljubljanu, Budimpeštu i Sarajevo.

 

 

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - BEOGRAD 2022/2023

I. MODULII. MODULIII. MODULIV. MODUL
12.11.-16.11.2022.11.2.-15.2.2023.1.4.-5.4.2023.3.6.-7.6.2023.

DATUMI ZA ČETVOROGODIŠNJI PROGRAM - BEOGRAD 2023/2024

I. MODULII. MODULIII. MODULIV. MODUL
11.-15.11.2023.10.-14.02.2024.23.-27.03.2024.25.-29.05.2024.

Licencirani terapeuti Centra za integrativni razvoj – Beograd

Kruno Šunjić
Zagreb/Beograd
M: +385 95 1980 521
kruno.sunjic@gmail.com
Marija Rudić
Beograd
M: +381 63 339 541
telesnoterapijska.praksa@gmail.com
Nikola Jurišić
Zagreb/Beograd
M: +385 97 651 5130
nijurisic@gmail.com
Ante Žaja
Zagreb/Beograd
M: +385 91 528 5951
+381 61 6833 812
zajaante@yahoo.com
Biljana Milanović
Beograd / Smederevo / online
M: +381 65 900 1129
biljanaradic83@gmail.com
Mirjana Radak
Beograd, Novi Sad
M: +381 65 2093 672
radak.mirjana@yahoo.com

CIR praktičari – Beograd

Mila Paunović
Beograd
M: +381 64 1867034
milapaunovic@gmail.com
Radoman Čolović
Beograd
M: +381 69 2244 800
radoman@teloija.rs
Aleksandra Novaković
Beograd
M: +381 60 300 32 42
aleksandra.novakovic@hmc.rs
Jasna Radonjić
Beograd
M: +381 60 7377 477
jasnaradonjic@yahoo.com
Jelena Milovanović
Beograd
M: +38163384905
milovanovic.jelena108@gmail.com
Marija Hajster
Beograd / online
M: +381 62 467 190
marijahajster.therapy@gmail.com
Tereza Moličnik
Beograd uživo/ ostatak sveta online
M: +38163413391
molicnik@gmail.com
Mirjana Brzaković
Beograd
M: +381 64 212 7948
mirjanabrzakovic@gmail.com
Ognjen Jovanović
Zagreb / Novi Sad / Sarajevo
M: 095 848 5349
integrativnet@gmail.com
Bojana Crnovršanin
Beograd
M: +381 63 1732 741
bojana.crnovrsanin@gmail.com
Jelena Bešlin
Beograd
M: +381 64 210 4842
jelena.beslin@gmail.com
Danijela Milutinović
Beograd
+381 641527824
danijela.milutinovic@gmail.com
Jelena Miloradović
Beograd / online
M: +381 63 375 842
jelena.miloradovic@gmail.com
Aleksandar Lazarević
Beograd / Trst / online
M: +393492433007 | +381 637721408
aleksandar.lazarevic.86@protonmail.com
Marija Ostojić
Beograd / Online
M: +381 63 622062
marija_ostojic@msn.com
Marija Veličković
Beograd
+381 63 357 822
mm79yu@yahoo.com
Jasna Micić
Beograd
M: +381643855411
jasna.v.micic@gmail.com
Ksenija Poznanović
Beograd / Online
M: +381693464600
xenia.poz@gmail.com
Milica Lukić
Beograd
M: +38163354632
lukicmil@gmail.com
Slađana Marković
Beograd
M: +381 64 4572403
sladjanamarkovic.tp@gmail.com
Nadežda Jevtić
Beograd
M: 060/0140055
nadica.jevtic.81@gmail.com