UPISI

BEOGRAD – UPISI U ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

BEOGRAD – UPISI U ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Beograd
Upisi u školsku godinu 2019./2020.

 

Centar za integrativni razvoj Beograd upisuje drugu generaciju polaznika edukacije ličnog razvoja i integrativne telesno orijentisane psihoterapije po metodi Integrative Core Dynamics Centra za integrativni razvoj.

 

Osnovne informacije o programu za lični razvoj i terapijski rad

 • Program za integrativni lični razvoj i terapijski rad je edukacija iz područja integrativne psihologije, telesno-orijentisane terapije i duhovnosti.
 • Kroz program polaznici se susreću sa celovitim pregledom vodećih psihoterapijskih pravaca iz teorijske ali i iskustvene perspektive, tj. dominantna je orijentacija na tehnike učenja koje se temelje na vlastitom iskustvu i teorijski deo nastave praćen je praktičnim vežbama.
 • Ovo je program koji nudi pojedincima zainteresovanim za istraživanje sebe siguran prostor, stručno vođstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva i obrazaca, približavanje stvarnom sebi, otkrivanje vlastite suštine i preuzimanje odgovornosti za sopstveni život i njegovu kreaciju.

Centar za integrativni razvoj punopravni je član EABP-a – (Evropske asocijacije za telesno orijentisanu terapiju, i SPUH-a – (Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske)

 

Pregled programa:

 

Psihodinamika – Objektni odnosi

 • Teorija vezivanja
 • Rani razvoj deteta
 • Psihotrauma
 • Porodične konstelacije
 • Jungijanska integrativna analiza snova

 

Telesno orijentirani terapijski rad

 • Neorajhijanska Core energetika – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom
 • Karakterne obrane
 • Segmenti po Reichu
 • Telo i psihodinamika – međuodnos
 • Tehnike disanja
 • Terapija plesom i pokretom

 

Duhovni rad – ljudska višedimenzionalnost

 • Telo, energija i svesnost – međuodnos
 • Teorije ljudske svesti
 • Wilberova mapa svesti
 • Integrativna duhovnost
 • Energetska tela i svesnost
 • Maska, Niže Ja, Više Ja
 • Ego i esencija

 

Upis na program u Beogradu

 • CIR program za lični razvoj i terapijski rad je koncipiran kao 2+2 godine od kojih se za sada prve dve održavaju u Beogradu, a druge dve u Zagrebu (uz mogućnost održavanja i druge dve godine u Beogradu)
 • Postoji mogućnost da se pridružite na prvom modulu i nakon toga odlučite da li ćete nastaviti sa programom. Ukoliko se opredelite za nastavak programa obavezujete se da tu godinu pohađate u celosti.
 • Prve dve godine su prvenstveno usmerene na lični razvoj dok se na trećoj i četvrtoj godini polaznici upoznaju i s terapijskim procesom (i u svrhu dubljeg ličnog razvoja i za one koji su zainteresovani za terapijski rad).
 • Prve dve godine čine celinu programa za lični razvoj i polaznici mogu odabrati da završe te dve godine ili da nastave školovanje.
 • Polaznici zainteresovani za terapijski rad nakon završene 4 godine postaju CIR praktičari i mogu terapijski raditi pod supervizijom. Nakon toga prolaze još 2 godine postdiplomskog programa čime stiču diplomu telesno orijentisanog terapeuta.
 • Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i rad s mentorima u obliku domaćih zadataka i  minimalno 12 individualnih terapija godišnje, sa terapeutom koji radi po metodama CIRa. Individualni rad na terapijama služi tome da se individualno prorade emocije i reakcije koje se neizostavno javljaju uz iskustveni rad kroz telesno orijentisane prakse. Deo te prorade će se dogoditi tokom samog modula, no važna je i individualna podrška.

 

*******

Škola u Beogradu organizovana je u 4 modula godišnje, u trajanju od 5 dana kroz dve godine.

Moduli škole se održavaju od subote do srede (9:30 – 18:00).

Raspored modula za školsku 2019/2020:
7. – 11. decembar 2019.
22. – 26. februar 2020.
25. – 29. april 2020.
27. jun – 1. jul 2020.

Mesto održavanja modula:
Škola će se održavati u prostoru Centra za razvoj i radost, Pop Stojanova 4.

Svaki od polaznika treba da ima i 12 individualnih terapija kod jednog od terapeuta odobrenih od CIRa. Terapije se održavaju u Beogradu, a detaljne informacije možete dobiti prilikom upisa.

U slučaju da izostanete sa nekog od modula  možete nadoknaditi iduće godine ili u Zagrebu ili Splitu.

******

Za sve dodatne informacije i prijavu možete se javiti na cir.beograd@gmail.com